Donorkeuring en mannen die seks hebben met mannen

Sanquin is verantwoordelijk voor voldoende en veilig bloed in Nederland. Daarom test Sanquin elke donatie op de bloedoverdraagbare aandoeningen HIV, hepatitis B, C en E virus, syfilis (elke donatie) en HTLV (alleen nieuwe donors).

Daarbij doet zich het probleem voor van de zogenaamde 'window fase': op het moment dat een donor besmet wordt met een bloedoverdraagbare infectie, is deze besmetting niet onmiddellijk in het bloed aantoonbaar. Het duurt een aantal weken tot maanden voordat de besmetting kan worden aangetoond, terwijl het bloed van de donor in deze fase voor de ontvangende patiënt wel besmettelijk kan zijn.

Om deze reden wordt internationaal een tweesporenbeleid gehanteerd:
1. Bij elke donatie wordt het donorbloed getest.
2. Donors worden van donatie uitgesloten als zij, bijvoorbeeld door bezoek aan bepaalde landen of seksueel gedrag, een verhoogd risico hebben gelopen op de overdracht van bloedoverdraagbare infecties. 

Hoog risico

Mannen die seksueel contact hebben gehad met andere mannen (MSM), hebben een hoog risico om deze ziekten over te dragen. Nieuwe hiv-infecties treden bijna 100 x vaker op bij mannen die seks hebben met mannen dan bij mannen die heteroseks hebben (zie afbeelding hieronder):

De groep waarbinnen de seksuele contacten tussen mannen plaatsvinden, kent een hoog percentage van bloedoverdraagbare aandoeningen:

- Nieuwe hiv-infecties worden voornamelijk aangetroffen bij mannen die seks hebben met mannen. Deze groep maakt ongeveer 2,5% van de Nederlandse bevolking uit. In 2012 was het aantal recente infecties bij mannen die seks hebben met mannen hoger dan (42%) 1996 (10%). Dit geeft aan dat niet alleen het aantal nieuwe diagnoses hoger ligt, maar dat bij diegenen met een nieuwe diagnose ook meer mensen pas kort geleden zijn geïnfecteerd. In verband met de eerder genoemde ‘window fase’ is dat belangrijke informatie.

- Sinds enige jaren is er een nieuwe uitbraak van hepatitis C als seksueel overdraagbare aandoening bij mannen die seks hebben met mannen.

Beleid in Nederland

In Europa is het gevoerde beleid over bloeddonatie door mannen die seks hebben gehad met mannen verdeeld. Een groeiend aantal landen, waaronder Nederland, sluit hen niet meer permanent uit voor bloeddonatie. Zij hanteren de regel dat mannen, wier laatste seksuele contact met een andere man minimaal 12 maanden geleden is, in aanmerking kunnen komen voor bloeddonatie. Ditzelfde beleid is in 2016 ingevoerd in de Verenigde Staten en Canada. Bekijk hier het beieid per land in Europa (pdf).

Nederland heeft het huidige beleid in 2015 ingevoerd. Door mannen die seks hebben gehad met mannen onder voorwaarden als bloeddonor toe te laten wordt discriminatie zo veel mogelijk vermeden, terwijl tegelijkertijd de veiligheid voor ontvangers van bloedproducten voorop kan blijven staan. Het beleid wordt ondersteund door een onderzoek van Sanquin en Universiteit Maastricht (pdf, Rijksoverheid.nl). Over de wijziging van het donorselectiebeleid heeft de minister van VWS op 28 oktober 2015 de Kamer geïnformeerd via een kamerbrief (pdf, Rijksoverheid.nl).

Update februari 2019: Sanquin wil de uitsteltermijn voor gedrag met een verhoogd risico op een bloedoverdraagbare infectie verkorten naar 4 maanden. Lees meer in dit bericht.

 

Sanquin.nl cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Sanquin neemt de bescherming van jouw privacy zeer serieus. Daarom verzamelen we op onze site alleen anonieme gegevens, tenzij jij ons toestemming geeft om ook andere gegevens te verzamelen. Geef hieronder jouw persoonlijke voorkeuren aan.

Functioneel

Marketing

Advertentietracking