Sanquin presenteert Sanquin Health Solutions

De moedermaatschappij van de private activiteiten van Sanquin, Sanquin Holding, gaat verder onder de naam Sanquin Health Solutions Group BV (SHS). Onder SHS vallen de activiteiten van Sanquin op de terreinen diagnostiek, in vitro reagentia, technologie valorisatie, en campusontwikkeling, en tevens de deelnemingen van Sanquin.

Sanquin voert daarmee een verdergaande scheiding door tussen Stichting Sanquin (waar de Bloedbank en Sanquin Research onderdeel van uitmaken) en de activiteiten van Sanquin die opereren in een commerciële omgeving. Stichting Sanquin blijft wel 100% aandeelhouder van Sanquin Health Solutions.

Sanquin Health Solutions staat voor het ontsluiten van het potentieel van bloed en wetenschap, ten behoeve van patiënten. De onderneming stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten op het gebied van transfusiegeneeskunde, hematologie, immunologie en oncologie.

Bijdragen aan de toekomst van gezondheidszorg

Het bestuur van Sanquin Health Solutions bestaat uit Rogier van den Braak en Pieter de Geus. Van den Braak was ook managing director van Sanquin Holding, en Pieter de Geus was eerder CEO van Sanquin Plasma Products en lid van de Raad van Bestuur van Stichting Sanquin. Samen zullen zij Sanquin Health Solutions als onderneming verder ontwikkelen om vanuit het kenniscentrum dat Sanquin is, maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen lanceren die commercieel kunnen gedijen.

Van Den Braak: “Wij willen met onze kennis, faciliteiten en netwerkpartners bijdragen aan de geneesmiddelen, vaccins, diagnostische testen en behandelmethoden van de toekomst, zowel voor de diagnose, de behandeling als mogelijk preventie van ziektes.”

De Geus vult hem aan: “Het is opwindend om te zien hoe de specialistische kennis van Sanquin ook veel breder toepasbaar is dan voor bloed alleen, en legio kansen biedt voor bijdragen in de gezondheidszorg.”

Sanquin Health Solutions zoekt actief de samenwerking op met andere bedrijven en organisaties. Die samenwerking kan diverse vormen aannemen, van co-ontwikkelingsafspraken tot en met deelnemingen, waarvan SHS er een aantal heeft. Voorbeelden daarvan zijn Sanquin Plasma Products (SPP), de plasmageneesmiddelenfabriek die deels eigendom is van Sanquin, en Plasma Industries Belgium (PIBe), de Belgische zustermaatschappij van SPP. Sanquin Health Solutions heeft bij SPP een vertegenwoordiger in de board, én een prioriteitsaandeel, met het oog op de belangen van de Nederlandse plasmageneesmiddel voorziening.

Raad van Commissarissen

Sanquin Health Solutions krijgt een eigen Raad van Commissarissen, waarvan de meerderheid bestaat uit onafhankelijke leden die niet gelieerd zijn aan Stichting Sanquin. De CEO van Stichting Sanquin is tevens voorzitter van de RvC van Sanquin Health Solutions. De andere leden van de RvC worden dr. Ellen de Brabander en drs. Joep Pluymen.

Dr. de Brabander heeft een jarenlange en breed internationale ervaring in de farmaceutische en voedingswereld en is daarnaast als bestuurder en toezichthouder zeer ervaren in het publiek-private kennis en innovatie domein, zowel op nationaal als europees niveau. Zij is senior vice president in Research & Development  bij PepsiCo en werkte eerder als Chief Science/Technology Officer  bij Intervet, Merial en DSM.

Drs. Pluymen is als zelfstandig bestuursadviseur, toezichthouder en investeerder betrokken bij een zeer divers pallet aan grote en kleine ondernemingen. Hij was eerder onder andere CEO van Organon BioSciences. Beide commissarissen hebben, naast een schat aan inhoudelijke kennis, een uitgebreid, internationaal netwerk.

Tjin-A-Tsoi: “Met Ellen en Joep in de Raad van Commissarissen hebben we het team compleet dat samen met het bestuur van Sanquin Health Solutions nieuwe wegen in kan slaan om belangrijke oplossingen voor de noden van patiënten en behandelaars te realiseren.”

 

09 maart 2021