menu

Wereld Bloeddonordag 2018: bloeddonors blijven nodig

Dat 330.000 Nederlandse donors vrijwillig bloed geven is bijzonder. Want de waarde van bloeddonorschap is onbetaalbaar. Als donor geef je patiënten de kans om weer gezond te worden, gezond te blijven of een betere kwaliteit van leven te ervaren. Er zijn er worden jaarlijks in Nederland zo'n 300.000 patiënten geholpen met een bloedtransfusie of toediening van een plasmageneesmiddel. Bloeddonors zijn hard nodig!

Het geven van bloed is dus een humanitaire daad. En het mogen ontvangen van bloed kan alleen worden uitgedrukt in dankbaarheid. Die dankbaarheid staat centraal tijdens Wereld Bloeddonordag op 14 juni. Op deze dag komen op 28 bloedbanken patiënten (tevens ontvangers van bloedproducten) langs om bloeddonors persoonlijk te bedanken. Een indringende en waardevolle ontmoeting waarbij donors in levende lijve iemand de hand kunnen schudden die, zonder hun bloeddonatie, dat misschien nooit meer had kunnen doen. 

Donors blijven nodig #MissingType

Ruim 330.000 Nederlanders hebben vorig jaar zo’n 721.000 bloed- of plasmadonaties gedaan. De meesten doneren omdat ze graag belangeloos iets voor de maatschappij willen betekenen. Die donors zijn voor patiënten van levensbelang om ze te blijven voorzien van bloedtransfusies, bloedproducten of plasmageneesmiddelen.
 
Sanquin draagt daarom rondom Wereld Bloeddonordag bij aan de internationale campagne #MissingType door particulieren, bedrijven en overheden te enthousiasmeren de letters A, B, en O (de aanduidingen van bloedgroepen) uit hun beeldmerk, naam of logo te halen. Met het verdwijnen van deze ‘bloedgroepen’ in de omgeving symboliseren we het gat dat valt als die bloedgroepen niet worden gedoneerd. Op een warme en hartelijke manier worden mensen via hun bloedgroep aangesproken om zich aan te melden als donor, dan wel om te komen doneren als ze daartoe zijn uitgenodigd. Elke donatie telt! 

Over Sanquin

Sanquin zorgt op not-for-profit basis voor de bloedvoorziening in Nederland. Zij kan dat dankzij de honderdduizenden donors die vrijwillig bloed geven. De donors zijn het hart van de organisatie. Kernactiviteit is een veilige en efficiënte productie en levering van bloedproducten en plasmageneesmiddelen voor de behandeling van patiënten. Door onderzoek onderhoudt en vergroot zij haar kennis over bloed en transfusiegeneeskunde. Deze kennis stelt Sanquin in staat ziekenhuizen, behandelaren, te adviseren.

Noot voor redactie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de afdeling Corporate Communications van Sanquin. T 020-512 7077 of 06-5323 2124 (Merlijn van Hasselt).

13 juni 2018