Tom van Veen

De expositie is te bezichtigen van 10 maart tot en met 8 mei 2020. In bijgaand videoportret (uitgekomen bij expositie Buiten Westen #2 van Kunstvereniging Diepenheim) vertelt Tom van Veen meer over de thematiek in zijn werk:

Videoportret Tom van Veen

Klik op button

'Sterk geënt op het theatrale aspect van de tragedie, fascineert mij de manier waarop we vandaag de dag met hedendaagse iconen omgaan en simuleren mijn schilderijen bepaalde aannames waarbinnen nuances of zelfs compleet nieuwe beelden kunnen ontstaan. ‘You win some, you lose some’ (2019) heb ik geschilderd met harde verfstreken en open gelaten stukken. Het mythische karakter benadrukte ik door het licht in de handen tevoorschijn te brengen door het weghalen van de verf. De open plekken in het schilderij verbinden zich en suggereren niet alleen licht, maar tonen ook de inwisselbaarheid van logo’s en tekens. De schilderijen doen zich voor als digitale snapshots, specifiek vanwege hun relatie met de transnationale jeugdcultuur. Echter, ik hecht belang aan de verf, kwaststreek, oppervlak en geloof dat, wanneer ze in het echt gezien worden eerder een ervaring van vertraging geven, inherent aan het schilderen; je ziet/ voelt de tijd die nodig was om het beeld te maken. Ik zie ze als geïsoleerde scènes, filmstills bijna, genomen uit een fictief verhaal wat ik schreef tijdens een periode in Turkije, Pittu'.
 

'Strongly based at the theatrical aspect of the tragedy, I am fascinated by the way how we deal and interact with contemporary icons today. My paintings simulate certain assumptions wherein nuances or even completely new images arise. I painted ‘You win some, you lose some’ (2019) with hard strokes and left some open pieces. I emphasized the mythical character by bringing the light in the hands through removing the paint. The open spaces in the painting connect and suggest not only light, but also show the interchangeability of logos and signs. The paintings present themselves as digital snapshots, specifically because of their relationship with transnational youth culture. However, I attach importance to the paint, brush stroke, surface and believe that, when seen in real life, it is more likely to give an experience of delay, inherent in painting; you see / feel the time it took to make the image. I see them as isolated scenes, almost film stills, taken from a fictional story I wrote during a period in Turkey, Pittu'.

Rest in steez, 2018, olieverf op doek, 112 x 160 cm
Rest in steez, 2018, olieverf op doek, 112 x 160 cm
zoom_out_map
8.6, 2019, olieverf op doek, 50 x 36 cm
8.6, 2019, olieverf op doek, 50 x 36 cm
zoom_out_map
Shawty, 2017, olieverf op doek, 196 x 126 cm
Shawty, 2017, olieverf op doek, 196 x 126 cm
zoom_out_map
'You win some, you lose some', 2019, olieverf op doek, 140 x 100 cm
'You win some, you lose some', 2019, olieverf op doek, 140 x 100 cm
zoom_out_map

Tom van Veen

Curriculum Vitae