Sanquin Research geeft de Bloedbank van morgen vorm

De eerste gedocumenteerde bloedtransfusie vond plaats op 15 juni 1667, en liep niet goed af. Het donorbloed was afkomstig van een lam en de patiënt overleefde de transfusie niet. Door later onderzoek vinden we dat nu begrijpelijk, maar daarvoor was het wel nodig onze kennis over bloed en bloedcellen te verbeteren. Nu, bijna 400 jaar later, zijn bloedtransfusies gelukkig heel veel veiliger en effectiever geworden. Zonder kennis geen voortuitgang!

Stichting Sanquin heeft niet voor niets een toonaangevend onderzoeksinstituut, Sanquin Research. Dit instituut doet onderzoek naar allerlei bloed-gerelateerde onderwerpen met als doel om bestaande producten uit donorbloed te kunnen verbeteren, vervangen of het gebruik ervan te kunnen verminderen. Hierdoor zorgen we ervoor dat de bloedbank zoals we die nu kennen, klaar is voor de toekomst.

Bloedbank van de toekomst

Binnen Sanquin Research werken 25 onderzoeksgroepen aan deze ‘bloedbank van de toekomst’. Ons onderzoek is geconcentreerd in vier strategische speerpunten, de ‘Medical Priorities’. Deze zijn: Bloedarmoede, Bloeding en hemostase, Immuniteit en ontsteking, en Immuuntherapie. 

De onderzoekers op Bloedarmoede trachten onder andere om het gedrag van donors te begrijpen en te voorspellen om zo hun gezondheid te bevorderen. Tevens vindt onderzoek plaats om de veiligheid en effectiviteit van bloedtransfusies te optimaliseren, om nieuwe bloedtransfusieproducten te genereren en om alternatieve methoden te ontdekken om bloedarmoede te bestrijden. 

Speerpunten

Binnen het speerpunt Bloeding en Hemostase proberen onderzoekers manieren te identificeren om bloedingen en verstoorde stolling vroegtijdig in patiënten te kunnen diagnosticeren en te voorkomen. Er worden nieuwe behandelingsmethoden ontwikkeld die aangeboren of verkregen bloeding- en stollingsziekten kunnen genezen. 

Onderzoekers in het speerpunt Immuniteit en Ontsteking doen onderzoek om nieuwe diagnostische middelen en therapieën te ontwikkelen waarmee voorkomen kan worden dat patiënten aan wie bloedproducten zijn toegediend ongewenste immuunreacties krijgen.

Tot slot werken onderzoekers binnen het thema Immuuntherapie aan nieuwe manieren om immuuncellen en antistoffen te ontwikkelen en deze in te zetten voor de behandeling van ziekten, met name kanker. 

Klaar voor de 21e eeuw

Dit onderzoek doen we bij Sanquin Research niet alleen. Onze onderzoekers werken samen met universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven in Nederland en de rest van de wereld. Zo brengen we kennis en kunde bij elkaar, in het belang van de donor en de patiënt, klaar voor de 21ste eeuw.

17 februari 2023