Europese subsidie van 1,133 miljoen euro voor versterken Europese plasmaketen

Plasma is een cruciale grondstof voor veel geneesmiddelen en behandelingen. Het verzamelen en verwerken van voldoende plasma om alle patiënten in Europa te voorzien van uit plasma bereide geneesmiddelen is echter een grote uitdaging. Sanquin en andere bloedbankorganisaties uit Europa, geleid door de European Blood Alliance (EBA), hebben de handen ineen geslagen en het SUPPLY-project opgezet.

Het SUPPLY-project heeft tot doel de hele plasmaketen te versterken en de EU strategisch onafhankelijker te maken in haar behoefte aan plasmageneesmiddelen. Het gaat dan om een betere inzameling, verwerking én levering aan farmaceuten. De Europese Commissie voorziet het SUPPLY-project van een subsidie van 1,133 miljoen euro via het EU4Health-programma. Daarnaast investeren de deelnemende leden nog 0,756 miljoen.

Afhankelijkheid van VS

De Covid-19-crisis heeft aangetoond hoe kwetsbaar de wereld is als het gaat om de inzameling van plasma. Plasma is nodig om uit plasma bereide geneesmiddelen (PDMP's) te produceren. Dit zijn levensreddende geneesmiddelen voor veel patiënten die lijden aan chronische ziekten, zoals immuunziekten en stollingsstoornissen. In Europa wordt niet genoeg plasma ingezameld om de Europese patiënten van hun medicijnen te voorzien; er is een grote Europese afhankelijkheid van plasma afkomstig uit de VS.

Het SUPPLY-project werkt samen met bloedbanken en nationale autoriteiten uit heel Europa om goede voorbeelden in de plasmaketen te delen met alle belangrijke spelers. Het doel is de veerkracht van de plasmaverzameling in de EU te versterken om een stabiele en toereikende voorziening van uit plasma bereide geneesmiddelen in Europa mogelijk te maken. Zelfs, of beter gezegd vooral, in het geval van een wereldwijde crisis.

"Het is van essentieel belang dat de Europese Unie de inzameling van plasma en de productie van PDMP's opvoert om aan de behoeften van patiënten te voldoen. Maar dat is niet het enige. We willen tegelijk het gebruik van de PDMP's beperken. Hoe krijg je de geneesmiddelen het best bij de patiënten die ze nodig hebben? Hoe creëer je bewustwording van gebruik van schaarse geneesmiddelen en voorkom je off label gebruik?", aldus Daphne Thijssen-Timmer, directeur van Sanquin Bloedbank en vicevoorzitter van EBA. "In Europa zijn diverse positieve ervaringen opgedaan in het versterken van de inzameling en verwerking van plasma. Met het SUPPLY-project bundelen we deze kennis, zodat de plasmaketen in heel Europa kan worden versterkt."

Samenwerking binnen breed consortium

Het project zal de huidige wettelijke kaders en beleidsmaatregelen in de EU rondom de inzameling van plasma evalueren, en de inkoopmodellen om dit proces te vergemakkelijken. Het SUPPLY-project zal worden uitgevoerd door een groot Europees consortium met een brede en complementaire deskundigheid in alle aspecten van de not-for-profit inzameling van bloed en plasma, de verwerking ervan en het medicinaal gebruik. Het gaat hierbij onder andere om de EBA, de IPFA, bloedbanken, universiteiten, behandelaren en de ‘bevoegde autoriteiten’ van elk land. In Nederland is het ministerie van VWS betrokken.

Het voornaamste resultaat van het project is een reeks aanbevelingen en richtlijnen voor non-profit bloedinstellingen, bevoegde autoriteiten, medische genootschappen en andere professionele belanghebbenden om hen te helpen de inzameling van plasma te laten groeien en een veerkrachtig aanbod in de EU tot stand te brengen. “Voor behandelaren en vooral voor patiënten die afhankelijk zijn van dit soort medicijnen, zal het een enorme opluchting betekenen als de EU onafhankelijker wordt van plasma uit de VS, en leveringszekerheid van hun medicijnen beter wordt. En daar doen we het uiteindelijk voor”, aldus Thijssen-Timmer. 

25 juni 2022