Sanquin vindt corona-antistoffen bij 32% van donors

In één maand tijd is het percentage donors met antistoffen tegen het coronavirus gestegen van 21% naar 32%. Dat is de grootste stijging tot nu toe sinds Sanquin periodiek de antistoffen meet.

Er is een zeer sterke stijging te zien bij donors van 61 tot 70 jaar, die wordt veroorzaakt door de vaccinatie bij die groep. Het percentage ligt daar inmiddels boven de 40%. De donors van 71 jaar en ouder blijven nog iets achter maar stegen snel naar ongeveer 35%. Sanquins prof. dr. Hans Zaaijer: “Het is mooi om de vaccinaties zo goed terug te zien bij de donors. Aan de andere kant zien we dat de antistoffen bij donors van 18 – 30 jaar ook gestaag verder stijgen, naar boven de 30%, maar dat komt door voortgaande besmettingen.”

Naar schatting hebben nu 6,3 miljoen mensen in Nederland antistoffen. Afgaand op de studie van Sanquin gaat het om 4,1 miljoen personen tussen de 18-75 jaar. Daarbij komt naar schatting 1 miljoen (30%) van de 3,3 miljoen kinderen en tieners; plus naar schatting 1,2 miljoen (90%) van de 1,3 miljoen 75-plussers.

Het verschil in seroprevalentie (hoeveel mensen antistoffen hebben) tussen mannen en vrouwen dat Sanquin vorige maand vond, is na het onderzoek van deze maand toe te schrijven aan vaccinatie van zorgpersoneel. Sanquin onderzocht bij de donors of de antistoffen veroorzaakt werden door doorgemaakte infectie of door vaccinatie. Na echte infectie maak je antistoffen tegen meer onderdelen van het virus dan na vaccinatie. Dat verschil is tamelijk eenvoudig te meten. “Er werken in Nederland veel meer vrouwen in de zorg dan mannen, dat zie je terug in onze cijfers. Het verschil tussen mannen en vrouwen met antistoffen wordt keurig verklaard door vaccinatie van zorgmedewerkers.”

Groepsimmuniteit

Een seroprevalentie van 32% is nog niet genoeg voor de groepsimmuniteit waarbij de uitbraak spontaan uitdooft. Daarvoor moet bij de huidige varianten van Covid19 een immuniteit van ongeveer 67% bereikt worden. Het percentage gaat door de vaccinaties gelukkig snel omhoog.

Wekelijks onderzoekt Sanquins Vinger aan de Pols (VAP)-studie een steekproef van ongeveer 2.000 bloeddonors op antistoffen, in aanvulling op het onderzoek dat het RIVM naar antistoffen doet. Het meten van antistoffen bij donors geeft inzicht in de verspreiding van COVID-19 en de mate van vaccinatie over Nederland. Sanquin doet dit in opdracht van het ministerie van VWS, in ieder geval tot en met juni van dit jaar.

zoom_out_map
zoom_out_map
03 mei 2021