Familie en vrienden beïnvloeden motivatie om te doneren

Sociale relaties hebben een grote invloed op onze beslissing om bloed te doneren. Zo geeft ongeveer de helft van alle donors die zich tussen 2013 en 2017 bij Sanquin hebben aangemeld, aan te zijn geworven door andere donors. Dit is logisch aangezien de meeste verzoeken rondom informatie over behoeften en normen met betrekking tot bloeddonatie via sociale netwerken reizen.

Voor een veilige en stabiele bloedvoorraad zijn trouwe donors bijzonder belangrijk. Daarom is het interessant om naar ons donatiegedrag te kijken. Beïnvloeden onze sociale relaties ook hoe vaak we gedurende een langere periode doneren? In een recente analyse onderzochten Joris Schröder en Eva-Maria Merz, onderzoekers bij Sanquin, deze vraag onder bloeddonors in Nederland. Tussen 2007 en 2013 hebben ongeveer 15.000 bloeddonors twee keer deelgenomen aan een vragenlijstonderzoek over hun motivaties om te doneren en hun relaties met andere donors. Op basis van hun antwoorden zijn we nagegaan hoe donorgedrag wordt beïnvloed door het aantal donaties van hun sociale relaties.

De resultaten laten zien dat het aantal donaties van individuele donors in de loop der tijd in gelijke mate toeneemt als het aantal donaties van leeftijdsgenoten, zoals hun partners, familieleden, vrienden en buren. Dit geldt vooral voor donors die een partner hebben die ook donor is. Dit is in lijn met eerdere bevindingen die hebben aangetoond dat uitnodigingen om te doneren ongeveer 75% effectiever zijn als ze gericht zijn op ‘donorparen’ in plaats van individuele donors. Het mogelijk maken en aanmoedigen van donaties met leeftijdsgenoten zou dan ook een aangenamere ervaring kunnen opleveren. Donaties worden dan namelijk als een sociaal event beschouwd en mensen zijn nu eenmaal sociale wezens.

29 april 2021