Anti-D programma wordt geoptimaliseerd

De rhesusziekte is een ernstige aandoening waarbij de moeder tijdens de zwangerschap antistoffen heeft ontwikkeld tegen de bloedgroep van de ongeboren baby. Dat heeft ernstige bloedarmoede als gevolg.

Dankzij een intensieve samenwerking op de gebieden van wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en farmacie is Sanquin de Nederlandse expert van het opsporen en voorkomen van de rhesusziekte bij baby’s. Om de rhesusziekte te voorkomen, wordt een plasmageneesmiddel van Sanquin (RheDQuin) twee keer toegediend aan de moeder.

De productie van RheDQuin ligt bij Sanquin Plasma Products, en is alleen mogelijk dankzij bloeddonors die de noodzakelijke antistoffen in hun plasma hebben.

Dit plasma wordt gedoneerd door een relatief kleine groep donors met een verhoogde aanwezigheid van desbetreffende antistoffen. En die groep wordt steeds kleiner. Dat is het onvermijdbaar gevolg van het succes van de anti-D profylaxe: elke voorkomen rhesusziekte bij een baby maakt dat de moeder geen anti-D antistoffen heeft ontwikkeld, en dus geen donor kan zijn.

RheDQuin

Momenteel wordt RheDQuin niet geleverd, als gevolg van de vernieuwing van het productieproces. De behandeling van patiënten kon gewoon doorgaan, SPP heeft behandelaars voorzien van een alternatief geneesmiddel.

Voorziening in Nederland

Desondanks blijft het natuurlijk van belang dat Nederland voldoende anti-D profylaxe beschikbaar heeft. Dat is niet vanzelfsprekend: wereldwijd is er een tekort aan anti-D plasma.

In Nederland bestaat nu al een uitstekend systeem waarbij zeer gemotiveerde anti-D plasmadonors regelmatig doneren. Sanquin Bloedbank vindt het noodzakelijk om dit voort te zetten om zo de geboorte van Nederlandse rhesusbaby’s te voorkomen dankzij de donaties van Nederlandse donors. 

Daarom optimaliseert Sanquin de inzameling van anti-D plasma, door donaties met een groter hoeveelheid van anti-D antistoffen te verzamelen. Dat betekent dat de Bloedbank zich zal richten op zogeheten hoog-titerige donors. De Bloedbank neemt contact op met donors met een lage hoeveelheid antistoffen, om te bespreken wat dat betekent voor hun donorschap.

16 januari 2020