Sanquin krijgt ANBI-status

De Stichting Sanquin heeft de Anbi-status toegekend gekregen. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. De ANBI-status heeft zowel voor de organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.

Onder de Stichting Sanquin vallen de onderdelen die gericht zijn op de publieke sfeer: de Bloedbank, de divisie Research & LabServices en de Concernstaf en diensten.

Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn, maar bijvoorbeeld ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang, mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. Verder mag een ANBI ook niet teveel vermogen hebben en zijn er strikte regels voor onkostenvergoedingen. Daarnaast moeten kosten en bestedingen redelijk in evenwicht zijn.
 
De hele lijst aan ANBI-voorwaarden is hier te bekijken.

 

21 november 2018

Lees het volgende of andere artikelen