menu

Lonneke de Groot: Degrees of Transparency, Recto Verso & Spheres

Van 13 maart tot 18 mei 2018 toont Galerie Joghem werk van Lonneke de Groot (Amsterdam, 1981). De expositie wordt op vrijdag 16 maart 2018 geopend om 17.00 uur door Koen Kleijn, hoofdredacteur Ons Amsterdam en vaste criticus van De Groene Amsterdammer.

Lonneke de Groot maakt stillevens en composities die ze vervolgens fotografeert. In haar werk overlappen fotografie, schilderkunst en beeldhouwkunst. Op deze manier creëert ze een nieuwe beeldende ruimte waarin ze het stilleven en de fotografie bevraagt. Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van het fotografisch stilleven in onze beeldcultuur? In haar werk creëert de Groot een dialoog met afbeeldingen door heel de geschiedenis. Haar onderwerpen zijn alledaagse ruimtes en objecten, vaak gerelateerd aan haar eigen leven. Op het niveau van het beeld onderzoekt de Groot ruimte, representatie en textuur. Meer in het algemeen vraagt ze vanuit welk perspectief we de wereld waarnemen. Welke rol spelen verbeelding, perceptie en het (collectieve) geheugen bij het standpunt van waaruit we zien? 

Tegenstellingen die terugkomen in haar werk zijn binnen en buiten, origineel en kopie, aanwezigheid en afwezigheid, inhoud en leegte.
De Groot woont en werkt in Amsterdam. Nadat ze een BA Wijsbegeerte en een MA Photographic Studies behaalde, studeerde ze in 2013 af aan de afdeling Fotografie van de Gerrit Rietveld Academie.