Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, orders, offertes en overeenkomsten tussen leverancier en Sanquin aangaande producten die door Sanquin aan leverancier worden of zijn geleverd, alsmede op door Sanquin uit te voeren werkzaamheden.

Algemene verkoopwaarden