Veelgestelde vragen

Wanneer je iets niet kunt vinden, kun je middels de zoekfunctionaliteit op zoek gaan naar de antwoorden op je vragen.
 • Meten andere Bloedbanken ook ferritine?

  Om te voorkomen dat donors een hemoglobine- of ijzertekort ontwikkelen meet Sanquin - volgens de Europese richtlijn - vooraf aan iedere donatie het Hb door middel van een vingerprik. Ook andere Bloedbanken in Europa volgen deze Europese richtlijn.

  De ferritinemeting is niet opgenomen in de Europese richtlijn. Wel zijn er enkele landen die deze meting al uitvoeren (Tsjechië, Italië en Denemarken), maar niet op precies dezelfde wijze als Sanquin.

  Daarnaast zijn er enkele landen die onderzoek doen naar het invoeren van de ferritinemeting (Oostenrijk, Kroatië, Frankrijk, Malta, Portugal en het Verenigd Koninkrijk).

 • Waarom ferritinemeting niet direct voor alle donors?

  Sanquin zoekt naar een veilig en goed evenwicht tussen voldoende bloedvoorraad voor patiënten aan de ene kant en de zorg voor de gezondheid van donors aan de andere kant. Naar verwachting mag een deel van onze donors, naar aanleiding van de ferritinemeting, minder vaak bloed geven. Daarom voeren we de ferritinemeting stapsgewijs in.

 • Ik ben in een land geweest waar het zika-virus heerst. Mag ik bloed geven?

  De uitbraak van het zika-virus in Zuid- en Midden-Amerika heeft voor ons op dit moment nog geen gevolgen, dus zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. De gebieden waar het zika-virus voorkomt, vallen buiten Europa en dus is standaard al minimaal vier weken uitstel van toepassing. Dat is meer dan voldoende. Mocht je als donor het virus hebben opgelopen, dan ben je na deze periode niet meer besmettelijk. Een infectie verloopt overigens meestal zonder ziekteverschijnselen en is na twee tot zeven dagen voorbij. Mocht je toch klachten hebben gehad tijdens de reis of na terugkeer, overleg dan met de donorarts.

 • Ik ben ongesteld en ik heb mijn maandelijkse menstruatie. Mag ik bloed geven?

  In principe is bloed geven geen probleem, maar mocht je je door de menstruatie minder fit voelen door bijvoorbeeld pijnlijke krampen of vermoeidheid, dan is het verstandiger je donatie enkele dagen uit te stellen tot je je weer goed voelt.

  Als je Hb normaal gesproken schommelt rond de grens die Sanquin stelt om bloed te geven, in dit geval 7.8 mmol/l, dan kan je Hb door het bloedverlies net te laag zijn. Bloed geven tijdens je ongesteldheid is in dat geval af te raden en je kunt dan beter een week later komen doneren.

 • Bij de keuring bleek dat mijn bloeddruk aan de hoge kant was, maar ik merk er niets van. Hoe zit dat?

  Soms kan een hoge bloeddruk klachten geven bij het bereiken van heel hoge waarden. Een normale waarde is lager of gelijk aan 140/90 mm Hg. Meestal merk je niets van een hoge waarde. Mensen met een langdurig hoge bloeddruk hebben een vergrote kans op ziekten van hart- en bloedvaten. Je huisarts kan dit voor jou het beste beoordelen en eventueel behandeling adviseren. Veel medicijnen voor de bloeddruk zijn geen bezwaar voor het geven van bloed of plasma. 

 • Mag ik bloed of plasma geven als ik een Lensimplantaat heb?

  Je mag bloed of plasma komen geven.

 • Waarom moet ik elke keer een vragenlijst invullen?

  Dankzij de vragenlijst op het keurings-en afnameformulier (het KAF) en de vragen die door de medewerkers van Sanquin gesteld worden, kunnen we beoordelen of je gezondheidstoestand het op dat moment toelaat om bloed of plasma te geven. Dit is van belang voor de donor en voor de ontvanger van het bloed of het plasma. Correcte, waarheidsgetrouwe antwoorden zijn van groot belang voor de veiligheid van het bloed.

 • Wat gebeurt er als de bloedgroep van donor en patiënt verschillen?

  Als de bloedgroepen van donor en ontvanger niet passend zijn, reageren antistoffen tegen de bloedgroepantigenen en dit leidt tot hemolyse, oftewel afbraak van de rode cellen. Dit heeft ernstige gevolgen voor de patiënt.

 • Welke bloedgroepen passen bij elkaar?

  Voor het ABO-bloedgroepsysteem gelden de volgende principes:

  •Bloed van bloedgroep O kan aan iedereen worden toegediend. 
  •Bloedgroep A kan worden toegediend aan patiënten met A en AB. 
  •Bloedgroep B kan worden toegediend aan patiënten met B en AB. 
  •AB kan alleen worden toegediend aan mensen die zelf ook AB hebben. 

  Voor het rhesus-bloedgroepsysteem gelden de volgende principes:

  •RhD-negatief bloed kan aan iedereen worden toegediend.
  •RhD-positief bloed kan alleen worden toegediend aan mensen die zelf RhD-positief zijn.  

  Bovenstaande regels gelden voor bloed, niet voor bloedplasma. Als een patiënt door eerdere bloedtransfusies of een zwangerschap een antistof tegen een bepaalde bloedgroep heeft ontwikkeld, dan moet naast de bovengenoemde ABO- en rhesus-bloedgroepen ook met andere bloedgroepen rekening worden gehouden.

  Vrouwen

  Daarnaast zijn er voor vrouwen jonger dan 45 jaar extra voorwaarden bij de selectie van donorbloed. Naast de ABO- en RhD-bloedgroep wordt er dan ook gekeken naar de bloedgroepen Rhc, RhE (van het rhesus-systeem) en naar de bloedgroep K (van het Kell-systeem). Voor vrouwen met een kinderwens is het belangrijk dat zij door een bloedtransfusie niet worden gesensibiliseerd  door delen van het donorbloed, zoals bijvoorbeeld het K-antigeen van het Kell-systeem. Wanneer dit wel gebeurt, maken zij antistoffen aan die later problemen kunnen geven bij een nieuwe bloedtransfusie of bij een pasgeboren baby.

 • Welke bloedgroep kan aan iedereen worden toegediend?

  Bloed van bloedgroep O-negatief kan over het algemeen aan iedereen worden toegediend. Iemand met deze bloedgroep wordt ook wel een 'algemene gever' genoemd.

Sanquin.nl cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Sanquin neemt de bescherming van jouw privacy zeer serieus. Daarom verzamelen we op onze site alleen anonieme gegevens, tenzij jij ons toestemming geeft om ook andere gegevens te verzamelen. Geef hieronder jouw persoonlijke voorkeuren aan.

Functioneel

Marketing

Advertentietracking