Veelgestelde vragen

Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Mag ik bloed of plasma geven met een abces/zweer?

  Je mag bloed of plasma geven vanaf twee weken na de genezing. Als je voor het abces een antibioticumkuur hebt gehad, mag je weer bloed of plasma geven vanaf twee weken nadat je de laatste tablet hebt ingenomen en het abces of de zweer meer dan twee weken genezen is.

 • Verdient Sanquin geld met mijn vrijwillige onbetaalde donatie?

  Omdat bloed vrijwillig wordt afgestaan, gaat Sanquin zorgvuldig om met gedoneerd bloed. Niets anders dan de vraag naar bloedproducten bepaalt hoeveel bloed dient te worden ingezameld. Dat verzekert een optimale bloed- en geneesmiddelenvoorraad, in plaats van een maximale winst. Nederlandse donors staan niet meer bloed af dan nodig is en Sanquin maakt uit het gedoneerde bloed zo veel mogelijk kort houdbare bloedproducten. Sanquin levert bloedproducten voor transfusies in Nederlandse ziekenhuizen. Een zeer klein deel van de bloedproducten wordt geleverd aan de Verenigde Naties in het kader van noodhulpverlening bij internationale missies. Nederlands bloed wordt niet verkocht aan farmaceutische bedrijven.

  Sanquin legt jaarlijks conform de Wet inzake bloedvoorziening de begroting voor aan de minister. De minister van VWS dient de begroting te keuren en heeft daarmee een bepalende invloed op de prijzen van deze kort houdbare bloedproducten.

  Sanquin werkt nauw samen met Sanquin Plasma Products. Ingezameld plasma wordt door Sanquin deels verkocht aan de ziekenhuizen voor patiënten met brandwonden of zeer groot bloedverlies. Het grootste gedeelte wordt verkocht aan Sanquin Plasma Products, tegen een prijs die door de minister van VWS is vastgesteld. Sanquin Plasma Products verwerkt dit plasma tot levensreddende geneesmiddelen.

  Sanquin Plasma Products is actief op een open markt, dat betekent dat ook andere partijen geneesmiddelen gemaakt uit bloedplasma kunnen aanbieden. Om te kunnen concurreren met dergelijke partijen verkoopt SPP geneesmiddelen tegen prijzen die gangbaar zijn op de geneesmiddelenmarkt. Sanquin blijft een not-for-profit karakter behouden en zal geen winst uitkeren aan derden. De inkomsten vanuit de verkoop van plasma aan SPP worden door Sanquin  gebruikt om de inzamelkosten te dekken. Er zijn geen externe aandeelhouders die aanspraak kunnen maken op dividend.
   

  Meer weten?

  Wordt gedoneerd bloed en plasma commercieel ingezet?

   

 • Hoe is Sanquin ontstaan?

  Sanquin is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB). Op grond van de Wet inzake bloedvoorziening is Sanquin als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor de behoefte aan bloedproducten.

 • Ik ben donor en heb geen kaart ontvangen. Waarom niet?

  Het is mogelijk dat je donor bent en geen kaart hebt ontvangen. Donors die vanwege een medische reden tijdelijk geen bloed kunnen geven, zijn uitgesloten van de mailing. Hiermee willen we voorkomen dat de kaart op een ongepast moment door de donor wordt ontvangen.

  Ook kan het zijn dat je onlangs donor bent geworden en jouw gegevens niet op tijd mee zijn genomen in de verzending van de kaart. Onze excuses hiervoor.

   

 • Heb je je onlangs uitgeschreven als donor, en heb je toch een kaart ontvangen?

  Het kan zijn dat je je onlangs hebt uitgeschreven als donor en toch een kaart van Sanquin heeft ontvangen. Onze excuses hiervoor. Er is een korte overlap geweest in de aanlevering van de adressen aan PostNL en de daadwerkelijke verzending. Hierdoor is jouw uitschrijving niet in de mailing verwerkt. Desondanks hartelijk bedankt voor de bijdrage die je aan de bloedvoorziening hebt geleverd en hopen wij dat je geniet van de veldbloemen.

   

 • Wil je een wijziging doorgeven?

  Als je een wijziging door wil geven, dan kun je dit doen op onze contactpagina.

 • Wil je weer opgeroepen worden of een afspraak maken?

  Ben je bloeddonor en heb je lange tijd geen oproep ontvangen? Bel dan met onze Donorinformatielijn 0800-5115. Ook als je plasmadonor bent en graag weer plasma wilt geven, dan kun je bellen met de Donorinformatielijn. Wij heten je van harte welkom op onze afnamelocaties.

 • Waaruit bestaat het Bloedmooi wervingspakket?

  We hebben een set van nieuwe middelen ontwikkeld die de donor kan gebruiken om donors te werven. Dat is het Bloedmooi wervingspakket. Hier zitten de volgende middelen in:

  * Stickervel

  * A4-poster

  * Aanmeldingskaarten

  * Ansichtkaarten

  * Visitekaartjes

  * Bloedmooi pen

 • Wat is Donor-Werft-Donor (DWD)?

  DWD is een wervingsmethode waarbij donors anderen in hun omgeving enthousiasmeren om ook donor te worden.

 • Mag ik bloed of plasma geven bij gebruik van geneesmiddelen (medicijnen)?

  Met de meeste geneesmiddelen mag je gewoon bloed geven maar er zijn een paar uitzonderingen. Vaak is het niet het middel, maar de aandoening waarvoor het middel wordt gebruikt een bezwaar donatie. Zoek dus ook de reden van gebruik op in de veelgestelde vragen.
  Neem altijd (de namen van) de medicijnen die je gebruikt hebt mee naar de bloedbank.
  Bij twijfel vragen wij je om contact op te nemen met de bloedbank (0800 - 5115).