alt tekst

Kennis delen

Praktisch

Duur
De cursus beslaat 1 dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 6 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer 4 uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
De cursus vindt plaats op vrijdag 17 november 2017. Direct inschrijven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 100 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus bestaat uit het volgende materiaal:

  • M.F. Murphy et al. Practical Transfusion Medicine, ISBN 1-4051-1844-X.
  • R.R. Jeng and M.C.M. van den Brink. Allogeneic haematopoietic stem cell transplantation: Individualized stem cell and immune therapy of cancer.

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Stamcellen.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Stamcellen contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 10 oktober 2017