alt tekst

Kennis delen

Omschrijving

De cursus vindt plaats op vrijdag 17 november 2017. De cursus vindt doorgang wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Direct inschrijven.

Sanquin Bloedvoorziening verzorgt de cursus Stamcellen. Deze cursus behandelt de technieken waarmee stamcellen worden verkregen en de klinische toepassingen van stamcellen. Incompatibiliteit en de transfusieadvisering bij de verschillende stadia van stamceltransplantatie zijn een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus heeft u inzicht in/bent u in staat om:

  • Begrijpt de achtergrond van stamceltransplantatie en donor lymfocyteninfusie met bijwerkingen bij ontvanger, kan technische en fysiologische aspecten van aferese toepassen in de eigen werkzaamheden.
  • Kan adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het verkrijgen van cellen middels aferese.
  • Donors te adviseren met betrekking tot de procedure en ‘follow-up’ bij stamcel-aferese.
  • Behandelaars te adviseren over productkeuze in geval van bloedtransfusie in de verschillende fasen van behandeling met stamcellen.

Voor wie
De cursus Stamcellen is bestemd voor de tranfusiegeneeskundige opleiding van artsen en overige professionals, werkzaam in de Transfusiegeneeskunde, zoals fellow Hematologie in dit werkterrein. Als niveau wordt een academisch niveau verwacht.

Laatst bewerkt op: 10 oktober 2017