Cursus Bloedtransfusie

Terug naar overzicht

Omschrijving

Sanquin organiseert samen met Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) de cursus Bloedtransfusie. De cursus bestaat uit drie afzonderlijke modules, die u ook apart kunt volgen:

1. Module Bloedbankkunde
De module Bloedbankkunde van Sanquin is uniek in Nederland. Geen enkele opleiding behandelt de bloedtransfusieketen zo gestructureerd als deze. Tijdens de module leert u meer over het verkrijgen en bewerken van bloed en bloedproducten. Daarnaast komt u alles te weten over de indicatiestelling voor bloed en bloedproducten, transfusiereacties en de problematiek van de patiënt met multipele bloedgroepantistoffen.

2. Module Immuunhematologie
De module Immuunhematologie verdiept uw kennis en ontwikkelt praktische vaardigheden rondom labaratoriumtechnische en klinische aspecten van bloedgroepenproblematiek.

Doelstelling van de cursus Bloedtransfusie
De cursus Bloedtransfusie richt zich op het verkrijgen van gedegen theoretische kennis op het gebied van immunologie, immuunhematologie en bloedbankkunde.

Voor wie
De cursus Bloedtransfusie is interessant voor:

 • Medewerkers van bloedbanken en bloedtransfusiediensten van ziekenhuizen zoals analisten.
 • Personen die werken in het vakgebied van de bloedgroepenserologie, vooral klinisch chemisch en medisch microbiologisch laboratoriummedewerkers.
 • Laboratoriumartsen en klinisch chemici.
 • Belangstellenden die meer kennis willen vergaren over de bloedtransfusieketen, immunologie en/of immuunhematologie.

Voor deelname aan de cursus is een HBO werk- en denkniveau vereist.

Laatst bewerkt op: 19 oktober 2016

Programma

Tijdens de drie modules van de cursus Bloedtransfusie komen de volgende onderwerpen aanbod:

Bloedbankkunde

 • Geschiedenis en algehele aspecten bloedtransfusie.
 • Wet- en regelgeving van bloedvoorziening en bloedproducten.
 • Aspecten rondom bloeddonors.
 • Donorkeuring, bloedafname en complicaties.
 • Bewerken van korthoudbare bloedproducten.
 • Eigenschappen van bloedproducten en gebruikte materialen.
 • Bloedgroepenonderzoek bij bloeddonors.
 • Onderzoek infectieziekten bij bloeddonors.
 • KAM-aspecten van bloedproducten.
 • QC-aspecten van bloedproducten.
 • Productie en indicaties van langhoudbare bloedproducten.
 • Indicaties van langhoudbare bloedproducten.
 • Voorraad, uitgifte en compatibiliteit.
 • Indicaties, bijwerkingen en hemovigilantie korthoudbare bloedproducten.


Immunologie

 • Aangeboren immuunsysteem: cellen, complement en de rol van cytokines.
 • Ontstekingen.
 • Verworven immuunsysteem: APC-functie, MHC-systeem, bouw en functie van B- en T-cellen, begrippen geheugen en tolerantie.
 • Antilichamen: bouw en functie, laboratoriumtechnieken.
 • Zwangerschapsimmunisatie.
 • Immunologische problematiek bij transplantatie.
 • Auto-immuniteit van de hematologie.
 • Immuunhematologische diagnostiek.


Immuunhematologie

 • Fysiologie van de bloedcellen.
 • Genetica.
 • Koppeling Immunologie met hematologie.
 • Antigeen-antistof interacties.
 • Gebruik van bloedgroepreagentia.
 • Immuunhematologische technieken.
 • Bloedgroepsystemen ABO, Le, I, P, Rhesus.
 • Bloedgroepsystemen.
 • FY, Lu, MNSs Kell, Kidd.
 • MNSs-systeem Hoog/Laag frequent antigenen, HTLA.
 • Hemolytische ziekte van de pasgeborene.
 • Het HLA-systeem.
 • Trombocyten / leucocyten serologie / neonatale trombocytopenie / neutropenie.
 • Auto-immuun hemolytische anemie.
Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015

Praktisch

Duur
De cursus Bloedtransfusie bestaat uit 29 lesavonden van 18.00 - 21.00 uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
Wilt u de exacte aanvangsdatum weten? Laat dan uw naam en e-mailadres achter. Hogeschool Arnhem en Nijmegen informeert u zodra de datum bekend is.

Houd mij op de hoogte.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 2193 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
Toetsing vindt plaats aan de hand van vier schriftelijke tentamens.

Cursusmateriaal
Het lesmateriaal wordt op de eerste avond uitgereikt.

Certificaat
Bij een voldoende voor de schriftelijke tentamens ontvangt u het certificaat Bloedtransfusie.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Bloedtransfusie contact op met Hogeschool Arnhem en Nijmegen:

Mw. Corina van den Bergh
Cursuscöordinator Life Sciences
E corina.vandenbergh@han.nl
T 024 - 353 19 78 of
T 026 - 365 83 97

Laatst bewerkt op: 21 oktober 2015

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend van de cursus.
Wilt u de exacte aanvangsdatum weten? Laat dan uw naam en e-mailadres achter. Hogeschool Arnhem en Nijmegen informeert u zodra de datum bekend is.

Houd mij op de hoogte.

Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015