alt tekst

Kennis delen

Praktisch

Duur
De cursus Bloedbankkunde bestaat uit 11 lesavonden van 18.00 tot 21.00 uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
De cursus wordt gehouden in september 2017.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 1128.- euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
Toetsing vindt plaats aan de hand van een schriftelijk tentamen op de laatste cursusdag.

Cursusmateriaal
Het lesmateriaal wordt op de eerste avond uitgereikt.

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Bloedbankkunde.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Bloedbankkunde contact op met Hogeschool Arnhem en Nijmegen:

Mw. Corina van den Bergh
Cursuscöordinator Life Sciences
E corina.vandenbergh@han.nl
T (024) 353 19 78 of
T (026) 365 83 97

Laatst bewerkt op: 19 oktober 2016