alt tekst

Kennis delen

Programma

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus:

  • inleiding met historie
  • plaats van productie in de bloedbankketen
  • primaire, secundaire en tertiaire bewerking
  • korthoudbare bloedproducten en hun toepassing
  • audiovisuele presentatie van bereiding divisie plasmaproducten
  • (principes van) productieprocessen van de divisie plasmaproducten
  • langhoudbare bloedproducten en hun toepassing
Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015