alt tekst

Kennis delen

Praktisch

Duur
De cursus beslaat één dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Locatie
Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX  Amsterdam

Datum
De cursus vindt plaats op vrijdag 13 april 2018. Direct inschrijven.

Kosten
De cursus kost 100 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus Bewerking van bloed bestaat uit het volgende materiaal:

  • syllabus Bewerking
  • delen uit de bloedwijzer en consensus bloedtransfusie

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Bewerking van bloed.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Bewerking van bloed contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 26 september 2017