alt tekst

Kennis delen

Omschrijving

De cursusdatum is nog onbekend. De cursus vindt doorgang wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Direct inschrijven.

Sanquin verzorgt de cursus Bewerking van bloed. Deze cursus vergroot uw kennis over de eigenschappen van afgenomen bloed en de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen die hierin ontstaan door bewerkingsprocessen, voor kort- en langhoudbare bloedproducten.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kunt u aangeven:

  • Welke condities gelden voor het aanleveren van afgenomen bloed(producten) voor bewerking.
  • Hoe de kwaliteit van het afgenomen bloed verandert in de loop van een bewerkingsproces.
  • Welke bewerkingsprocessen bij korthoudbare en langhoudbare bloedproducten kunnen plaatsvinden.
  • Welke eindproducten met welke indicatiegebieden uit afgenomen bloed(producten) kunnen worden bereid.

Voor wie
De cursus is interessant als u in uw functie in aanraking komt met de bewerking van bloed en bloedproducten en hier meer over wil weten.  Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal HBO-niveau vereist.

*De cursus maakt momenteel deel uit van de Sanquin Opleidingen en zal de komende jaren onderdeel worden van de profielopleiding donorarts KNMG. Voor de Sanquin artsen betekent dit dat sinds 2015 geen nieuwe artsen de senior-donorartsenopleiding gaan volgen en naar verwachting kunnen in 2017 nieuwe artsen starten met de profielopleiding donorarts KNMG. De senior-donorartsen die al in opleiding zijn kunnen dit traject afmaken.

Laatst bewerkt op: 20 april 2017