Practicumset Bloed en Afweer

Met ingang van het schooljaar 2017/2018 kan er weer een practicumset bloedgroepbepalingen worden besteld.

Dit practicum past bij het lesmateriaal ‘Bloed en afweer’ voor HAVO, VWO en VMBO. De docentenhandleiding met instructies is te verkrijgen via NEMO sciencelearningcenter@e-nemo.nl

Leverdata
Bij voldoende belangstelling kan het pakket drie keer per jaar geleverd worden. Het materiaal is 4-5 weken houdbaar. Het pakket wordt op maandag of dinsdag afgeleverd. In het schooljaar 2017/18 zijn de verzenddata nog:

Bestellingen kunnen tot 3 weken van te voren worden gedaan via de website.

Bewaren en gebruik
Bewaar de practicummaterialen in de koelkast. Het practicumpakket bevat een houdbaarheidsdatum. Na die datum is de kwaliteit van de materialen onvoldoende om het practicum mee uit te voeren. Leerlingen dienen handschoenen te dragen bij het werken met het menselijke donorbloed.

Inhoud pakket
Het practicumpakket bevat humaan bloed dat aan dezelfde stringente voorwaarden voldoet als het bloed dat gebruikt wordt voor transfusie bij patiënten.  Met deze set kan 40x de bloedgroep bepaald worden van zowel de patiënten als de donors. Laat u iedere leerling/groepje alles testen, dan is de set dus geschikt voor 40 leerlingen/groepjes. Als u de helft van de klas de patiënten laat doen en de andere helft de donoren dan kunnen er 80 leerlingen/groepjes mee werken. Kosten voor deze set bedragen 95 euro. De inhoud van het pakket vindt u hier.

Laatst bewerkt op: 31 oktober 2017