NVON Arbo-boek

Sanquin benadrukt dat het absoluut niet de bedoeling is om niet-behandeld en niet-getest bloed in de klas te gebruiken. Dit sluit aan bij het Arbo-boek en het advies van de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON).

Advies NVON

De NVON geeft in het Arbo-boekje 'Arbo-boek bij natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs' het volgende advies: "Het bloedprikken, ook bij zichzelf, dient bij schoolreglement verboden te zijn. Hetzelfde geldt ook voor het 'werken' met bloed."  

7.4.1 Vakvoorschriften en aanbevelingen voor biologie

Bloed en weefsels

Het is verboden weefsels te beschadigen. Het prikken van bloed bij anderen is dus verboden, ook in verband met privacy en mogelijk besmettingsgevaar met AIDS en Hepatitis. De school dient erop toe te zien dat dit niet gebeurt. Ook het zichzelf prikken wordt sterk ontraden. Zeker bij minderjarigen zijn het de ouders die hierover beslissen. Het werken met bepaalde weefsels, waaronder ogen van schapen, runderen en geiten ouder dan 12 maanden is verboden in verband met BSE-besmettingskans (Besch. EG comm. Nr L216/95 d.d. 30.07.97 en Nederlandse regelgeving) .

Laatst bewerkt op: 16 maart 2016