Veelgestelde vragen

Filter resultaten

Filter categorieën

Bloed geven (87) Coronavirus (27) Mag ik bloed of plasma geven (249) MijnSanquin (16) Over Sanquin (22) Over bloed (25) Over plasma (5) Plasma geven (66) Serum geven (19)
Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Over Sanquin at Work

  Bloedbank Sanquin helpt jaarlijks 300.000 mensen met bloedproducten en plasmageneesmiddelen, oftewel bloeddonaties. Er is altijd vers bloed nodig, want bloed is beperkt houdbaar. Om nieuwe donors te werven is Sanquin at Work opgezet. Samen met werkgevers faciliteert Sanquin at Work bloed geven onder werktijd. Zo maken we het voor iedereen die werkt, een stuk makkelijker om iets te betekenen voor een ander.

 • Waarom is de grenswaarde van het Hb voor het geven van plasma anders dan de grenswaarde voor het geven van bloed?

  De grenswaarde om bloed te mogen geven is anders dan de grenswaarde om plasma te mogen geven. Bij donatie van bloed geef je onder andere rode bloedcellen, waardoor je hemoglobinewaarde (Hb) met ongeveer 8% daalt. Bij donatie van plasma krijg je de rode bloedcellen terug. Hierdoor wordt het bij plasmadonatie als veilig beschouwd om met een lager Hb plasma te geven.

  Om bloed te mogen geven, moet de Hb-waarde bij een

  • man minimaal 8,4 mmol/l zijn 
  • vrouw minimaal 7,8 mmol/l zijn

  Om plasma te mogen geven, moet de Hb-waarde bij een

  • man minimaal 8,1 mmol/l zijn
  • vrouw minimaal 7,5 mmol/l zijn
 • Waarom wordt bloed onbetaald gedoneerd, maar betalen ziekenhuizen voor bloedproducten?

  De bloedveiligheid is het meest gediend met donors die niet voor geld doneren. Als er sprake is van beloning, verhoog je het risico dat mensen de medische vragenlijst niet naar waarheid invullen. Bovendien bestaan er ethische bezwaren tegen het betalen voor lichaamsmateriaal.

  Sanquin zamelt bloed en plasma in en maakt volgens zeer hoge standaarden daar bloedproducten van. Bloedplasma wordt verkocht aan Sanquin Plasma Products die er geneesmiddelen van maakt. De kosten van tests, verwerking, wetenschappelijk onderzoek en dergelijke worden natuurlijk doorberekend

  Meer weten?

  Lees meer over de Europese prijzen voor bloedproducten.

 • Is het beleid voor bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen in Nederland anders dan in andere landen?

  In Europa is het gevoerde beleid over bloeddonatie door mannen die seks hebben gehad met mannen verschillend per land. Een groeiend aantal landen sluit hen niet meer permanent uit voor bloeddonatie. Zij hanteren de regel dat mannen, wier laatste seksuele contact met een andere man minimaal twaalf maanden geleden is, in aanmerking kunnen komen voor bloeddonatie. Ditzelfde beleid is in 2016 ingevoerd in de Verenigde Staten en Canada. 

  Een aantal landen, waaronder Nederland, hanteert een kortere uitsteltermijn voor bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen. In Nederland is dat vier maanden.

 • Discrimineert Sanquin mannen die seks hebben met mannen door een periode van uitsluiting voor donatie te hanteren?

  Sanquin vraagt naar risicogedrag, niet naar geaardheid. Door mannen die seks hebben met mannen (MSM) als bloeddonor onder voorwaarden toe te laten wordt discriminatie zo veel mogelijk vermeden, terwijl tegelijkertijd de veiligheid voor ontvangers van bloedproducten voorop kan blijven staan. 

  Het College voor de Rechten van de Mens heeft het beleid getoetst en oordeelde in 2019 dat er dringende redenen zijn om de uitsluitingstermijn, zoals Sanquin deze hanteert, te handhaven. In haar oordeel gaat het belang van een veilige bloedvoorziening voor en maakt Sanquin geen verboden onderscheid.

 • Ik krijg binnenkort een nieuwe telefoon, worden mijn gegevens uit de app dan automatisch overgezet?

  Heb je de app gedownload in januari 2020 of later? Dan kun je de gegevens overzetten naar een andere telefoon. Dit doe je door op het nieuwe toestel de app te downloaden en met jouw account in te loggen. Je gegevens zijn nu beschikbaar op het nieuwe toestel.

  Heb je de app gedownload vóór 2020 en daar gegevens ingezet? Dan kun je de gegevens helaas niet meenemen naar een nieuwe telefoon. Als je de Ik Geef Bloed-app dus op een nieuwe telefoon installeert, worden de gegevens niet overgezet. Je bent in dit geval genoodzaakt om de gegevens handmatig over te zetten. 

 • Wat zijn de huidige salarissen van de Raad van Bestuur?

  Via www.jaarverslagsanquin.nl zijn de salarissen van de Raad van Bestuur in te zien. Sanquin houdt zich aan de wettelijke regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals die voor de zorgsector, waartoe Sanquin behoort, worden toegepast.

  Meer weten?

  Salarissen Raad van bestuur

 • Ik overweeg plasmadonor te worden, maar heb bloedgroep O-negatief. Klopt het dat je dan geen plasmadonor mag worden?

  Het is niet zo dat bloedgroep O-negatief je ongeschikt maakt voor plasmaferese., maar er is nog steeds een grote behoefte aan bloed met deze bloedgroep. Dit is als enige geschikt om aan elke patiënt toe te dienen wanneer de tijd ontbreekt om de bloedgroep te bepalen. Daarom roepen we alle donors met O- het liefst maximaal op als bloeddonor. Dat is ook de reden dat er soms een beroep wordt gedaan op onze donors met O- om aan familieleden te vragen donor te worden. Donors met bloedgroep O- die regelmatig in malariagebieden komen en daarom geen bloed mogen geven, worden wel gevraagd voor plasma.

 • Hoe is de prijs van een zak bloed opgebouwd?

  Bekijk deze infographic om in te zien hoe de prijs van een eenheid rode bloedcellen is opgebouwd.

 • Hoeveel plasma mag je maximaal per jaar geven?

  Je mag maximaal 25 liter per jaar geven. Dit zijn 38 donaties van 660 ml plasma dat wordt gebruikt voor antistoffen of albumine, of 41 donaties van 600 ml quarantaineplasma voor directe toediening aan patiënten. Afhankelijk van je gewicht en lengte kan er een kleiner volume per keer worden afgenomen. Verder moet er tussen elke plasmadonatie minimaal zeven dagen zitten. We hebben afgesproken dat je maximaal 26 keer per jaar mag doneren, wat betekent dat je het maximale volume per jaar niet kunt bereiken. Je mag dus elke twee weken plasma geven. Op de meeste afnamelocaties is het gebruikelijk om na afloop van de donatie een nieuwe afspraak te maken. De meeste donors komen één keer per maand doneren en komen nooit aan dit maximum.