menu menu

Veelgestelde vragen

Filter resultaten

Filter categorieën

Bloed geven (108) Coronavirus (9) Mag ik bloed of plasma geven (268) MijnSanquin (7) Over Sanquin (22) Over bloed (26) Over plasma (6) Plasma geven (65) Serum geven (18)
Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Wat gebeurt er als ik geen serum voor deze toepassingen wil geven?

  Je beslist zelf of je jouw donaties beschikbaar wilt stellen voor genoemde toepassingen. Dit is vanzelfsprekend volledig vrijwillig. Als je besluit niet mee te doen hoef je hiervoor geen reden op te geven. Je kunt dan een reguliere donatie doen met als doel de directe transfusie van patiënten.

  Ook als je na je donatie op je beslissing terugkomt, kun je Sanquin vragen je bloed te laten vernietigen. Voor zover het serum nog niet verder verwerkt of gebruikt is, zal het op jouw verzoek vernietigd worden.
   

 • Wat gebeurt er met je gegevens en lichaamsmateriaal?

  Het volbloed dat je doneert wordt op de dag na afname verder verwerkt tot serum. Het wordt dan ingevroren bewaard tot het gebruikt wordt voor serumoogdruppels of het kweken van cellen. 

  Voor serumoogdruppels wordt het serum verder verwerkt. Er worden miniatuur druppelflesjes voor oogdruppels gevuld. Deze oogdruppels worden daarna uitgeleverd aan ziekenhuizen. Daar worden patiënten ermee behandeld. 

  Voor serum voor celkweken wordt het serum in het laboratorium in kleine hoeveelheden toegevoegd aan de vloeistof waarin de cellen gekweekt worden. Als het onderzoek klaar is of als de cellen in een infuus aan de patiënt worden toegediend wordt de kweekvloeistof weggewassen. Al het serum wordt opgebruikt bij het kweken van cellen.

  Het serum wordt binnen 4 jaar voor één van de toepassingen gebruikt.
   

 • Komt er extra informatie beschikbaar, die van belang is voor je gezondheid?

  Bij deze donatie worden ook de veiligheidstesten uitgevoerd, die voor al het gedoneerde bloed gedaan worden. Omdat het oog erg vatbaar is voor herpesvirusinfecties, wordt jouw bloed, als het gebruikt wordt voor serumoogdruppels, nog extra getest op infecties met een aantal herpesvirussen. Mocht er informatie beschikbaar komen die van belang is voor je gezondheid, dan zullen we je daarover informeren. Er vindt over de resultaten van het gebruik van het serum naar jou als donor geen terugkoppeling plaats. 

  Het gebruik van serum voor serumoogdruppels of celkweek kan informatie opleveren die weer kan worden gebruikt om een betere behandeling van patiënten mogelijk te maken. Deze informatie kan ook worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties. Voor sommige onderzoeken kan extra informatie over de donor worden gevraagd, zoals gegevens over leeftijd en geslacht. Sanquin Bloedbank levert bloedproducten en dergelijke gegevens altijd zonder naam van de donor. De aanvrager weet dus niet van welke donor de donatie afkomstig is. De bloedbank stelt deze informatie ook niet beschikbaar.
   

 • Waar wordt je bloed voor gebruikt?

  Sanquin stelt serum beschikbaar voor verschillende toepassingen, zowel binnen Sanquin, als binnen verschillende ziekenhuizen en bedrijven. Serum is de vloeistof die overblijft als je bloed laat stollen. Dit serum kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Hieronder vind je een beschrijving van deze toepassingen. 

  Serum voor celkweken
  In Nederland zijn er tussen de 5.000 en 10.000 patiënten met extreem droge ogen als gevolg van een aandoening. Dit kan bijvoorbeeld komen door bepaalde auto-immuunziekten of hoornvliesschade. Ook stamcel¬transplantatie of chemotherapie kunnen dit veroorzaken. Serumoogdruppels gemaakt uit donorbloed kunnen het leven van die patiënten een stuk aangenamer maken.
  Sanquin Bloedbank bereidt deze oogdruppels van serum uit donorbloed. Serum bevat alle benodigde groeifactoren, andere eiwitten, mineralen en vitamines om de schade en/of de verstoring van de traanfilm te herstellen. Van één donatie maken we ongeveer 1.500 doseringen oogdruppels. Dit is voldoende om één patiënt een jaar lang te kunnen behandelen.

  Serum voor celkweken
  Serum bevat alle benodigde groeifactoren, eiwitten, mineralen en vitamines die cellen nodig hebben om te groeien. Om deze reden is serum onmisbaar bij het kweken van menselijke cellen. 
  Op verschillende plaatsen in Nederland wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe, bijzondere manier om kanker te behandelen. Dit wordt immuuntherapie genoemd. Bij immuuntherapie gebruikt men menselijke afweercellen. Vaak zijn deze afkomstig van de patiënt zelf of uit een andere bron zoals navelstrengbloed. Deze cellen worden buiten het lichaam “opgekweekt” en geactiveerd om kankercellen te herkennen. Bij het kweken is een kleine hoeveelheid serum van donors onmisbaar om te zorgen dat de cellen kunnen groeien.

  Daarna worden de immuuntherapiecellen aan de patiënt gegeven, met de bedoeling dat ze actief op zoek gaan naar kankercellen. Samen met de afweercellen van de patiënt zelf kunnen de immuuntherapiecellen kankercellen opruimen.
  De ontwikkeling van dit soort kankerbehandelingen wordt in Nederland gedaan in laboratoria van Academische Ziekenhuizen, kankerinstituten en farmaceutische en biotech bedrijven. Sanquin levert serum voor de ontwikkeling van de immuuntherapie in laboratoria en ook voor de klinische studies in ziekenhuizen. Daarbij worden patiënten behandeld met de nieuwe immuuntherapie. Dat onderzoek is nodig om te zorgen dat deze behandelingen veilig en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd. 
   

 • Wat is meer of anders dan een reguliere bloedafname?

  Het geven van bloed voor het maken van serum werkt hetzelfde en duurt even lang als een bloeddonatie: ongeveer 10 minuten. Anders dan bloed voor transfusie wordt het bloed voor het maken van serum opgevangen in een zak zonder antistollingsmiddel. Het bloed in de zak stolt en wat overblijft, is ruim een kwart liter serum. De rode cellen zijn hierdoor helaas niet meer bruikbaar voor transfusie.

  Om te kunnen voldoen aan de vraag naar serum streven wij ernaar om je minimaal 4x per jaar uit te nodigen voor een donatie. Voor de serumdonaties geldt een quarantaineperiode. Dat betekent dat de donatie pas gebruikt kan worden als na 4 maanden de testen op infectieziekten bij je volgende donatie nog steeds negatief zijn. Het is dus erg belangrijk dat je zoveel mogelijk aan onze oproepen gehoor geeft. Het kan altijd dat een uitnodiging een keer niet uitkomt, maar wij stellen het dan erg op prijs dat je ons dat even laat weten.
   

 • Wat vragen we aan jou?

  Voor deze verschillende serumtoepassingen is er serum nodig van mannelijke donors met bloedgroep AB. Bloeddonors met bloedgroep AB zijn zeer geschikt als serumdonor. Zij hebben namelijk geen antistoffen tegen de andere bloedgroepen A, B en O. Serum van AB-donors kan daarom gebruikt worden voor het kweken van immuuncellen van alle bloedgroepen en voor de bereiding van serumoogdruppels. Wij vragen speciaal aan mannelijke donors om hun donaties beschikbaar te stellen. Vrouwelijke donors kunnen tijdens een zwangerschap antistoffen tegen het bloed van de baby maken, die levenslang aanwezig kunnen blijven in het bloed van de moeder. Deze antistoffen kunnen ook afweerreacties tegen cellen van een patiënt veroorzaken.

 • Wat is het zuurstofgehalte in je bloed en wat is normaal?

  Gezonde mensen hebben een zuurstofgehalte van 95% tot 100%.

  Bloed neemt het zuurstof uit de longen op en zorgt er - via je aders - voor dat het in alle uithoeken van je lichaam terecht komt. Zodat jij alles kunt doen wat je wilt: sporten, dansen, praten, noem maar op. De lengte van al je aders is 100.000 kilometer, dat is 2,5 keer de wereld rond! Het zuurstofgehalte geeft aan hoeveel procent van hemoglobine (ijzer) in je rode bloedcellen zuurstof aan zich gebonden heeft. Door dit te meten kun je inschatten of je ademhaling en bloedsomloop effectief zijn. Dus of je longen genoeg zuurstof uit de lucht opnemen en of er voldoende zuurstof in je bloed terechtkomt.

  Als je hersenen te weinig zuurstof krijgen, val je flauw.

 • Waaruit bestaat mijn bloed?

  Je bloed bestaat voor ongeveer de helft uit plasma. Plasma bestaat voornamelijk uit vocht en eiwitten. De andere helft bestaat uit bloedcellen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes).

 • Welke bloedgroep kan aan iedereen worden toegediend?

  Bloed van bloedgroep O-negatief kan over het algemeen aan iedereen worden toegediend. Iemand met deze bloedgroep wordt ook wel een 'algemene gever' genoemd.

 • Wat kan ik doen om het ferritinegehalte in mijn bloed te verhogen?

  Door bloed te geven kan je ijzervoorraad soms gaan dalen. Om een grote daling van je voorraad op tijd te signaleren, is de meting van alleen je Hb-gehalte bij elke donatie niet afdoende. Daarom bepalen we bij bloeddonors met enige regelmaat de ferritinewaarde. Dit is een maat voor de ijzervoorraad in je lichaam.

  Je hebt zelf niet zoveel invloed op je ferritinegehalte. De tijd voor herstel van de ijzervoorraad wordt vooral bepaald door genetische aanleg en is voor iedereen verschillend. Ook tussen mannen en vrouwen is er verschil. Voeding speelt wel een rol, maar met een gevarieerd en gezond eetpatroon krijgen de meeste mensen voldoende ijzer binnen om de voorraad aan te vullen.

  Als wij de indruk krijgen dat er een medische oorzaak zou kunnen zijn voor een lage waarde, dan verwijzen we je door naar je huisarts. Zijn jouw donaties de reden van een laag gehalte? Dan kunnen we het maximaal aantal donaties per jaar verlagen.