menu menu

Veelgestelde vragen

Filter resultaten

Filter categorieën

Bloed geven (87) Coronavirus (26) Mag ik bloed of plasma geven (249) MijnSanquin (16) Over Sanquin (22) Over bloed (25) Over plasma (6) Plasma geven (66) Serum geven (19)
Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Is de datum op de oproep belangrijk om rekening mee te houden?

  Ja, als je op de genoemde dag niet langs kunt komen, dan kun je tot twee weken daarna met dezelfde oproep bij Sanquin terecht. Mocht je juist eerder willen komen of ben je langer dan twee weken verhinderd, neem dan contact op met de bloedbank via 088-730 8686 of [email protected]. Dan kijken we graag even na of je weer bloed mag geven, om te voorkomen dat je voor niets naar de bloedbank komt.

 • Wat is Donor-Werft-Donor (DWD)?

  DWD is een wervingsmethode waarbij donors anderen in hun omgeving enthousiasmeren om ook donor te worden.

 • Ik ben lastig te prikken in mijn armholte. Waarom prikken jullie niet op een andere plek?

  Bij het afnemen van een halve liter bloed moet het bloed redelijk vlot in het zakje stromen omdat anders de verhouding van bloed tot de bewaarvloeistof te lang niet optimaal is en de kwaliteit van het bloed vermindert. Verder bestaat de kans dat het bloed stolt in de slang. Daarom gebruiken we ook een vrij dikke en korte naald. Deze naald is niet geschikt om in oppervlakkige aderen te prikken.

  Door onze standaardmanier van prikken op de meest geschikte plek, in de elleboogplooi, hebben onze donorassistenten een goede routine ontwikkeld waardoor het vrijwel altijd goed verloopt. Prikken op andere plekken zou het lastiger maken. In het ziekenhuis zijn er diverse materialen en naalden om bloed af te nemen, voor het geval dit nodig is voor onderzoek. Meestal lukt het daar wel om een kleine hoeveelheid af te nemen, ook uit dunne vaten en desnoods uit een ander bloedvat.

 • Waarom is het op 14 juni Wereld Bloeddonordag?

  Als datum voor Wereld Bloeddonordag is 14 juni gekozen; de verjaardag van Karl Landsteiner, Nobelprijswinnaar en uitvinder van het AB0 bloedgroepsysteem. 

  Op dit moment hebben 62 landen hun bloedvoorziening gebaseerd op volledige vrijwillige en onbetaalde donaties. In 2002 waren dit er 39. In lijn met de '2009 Melbourne Declaration', welke landen oproept om 100% vrijwillige en onbetaalde donaties te bereiken voor 2020, heeft WBDD zich ten doel gesteld: 

  • Het bewustzijn te vergroten over de vitale rol van bloedtransfusies bij het redden van levens en verbeteren van de gezondheid van miljoenen mensen ieder jaar.
  • Meer mensen te motiveren om trouwe donors te worden, om op die manier de bloedvoorziening te kunnen garanderen.
  • Donors te erkennen als publieke rolmodellen in de gezondheidszorg; dankzij hun gezonde levensstijl en de keuring die zij krijgen, kunnen zij regelmatig bloed geven.
 • Meten andere bloedbanken ook ferritine?

  Om te voorkomen dat donors een hemoglobine- of ijzertekort ontwikkelen meet Sanquin - volgens de Europese richtlijn - vooraf aan iedere donatie het Hb door middel van een vingerprik. Ook andere bloedbanken in Europa volgen deze Europese richtlijn.

  De ferritinemeting is niet opgenomen in de Europese richtlijn. Wel zijn er enkele landen die deze meting al uitvoeren (Tsjechië, Italië en Denemarken), maar niet op precies dezelfde wijze als Sanquin. Daarnaast zijn er enkele landen die onderzoek doen naar het invoeren van de ferritinemeting (Oostenrijk, Kroatië, Frankrijk, Malta, Portugal en het Verenigd Koninkrijk).

 • Ik wil graag mijn plasma-afspraak afzeggen en een nieuwe plasma-afspraak maken.

  Je kunt zelf je afspraak om plasma te geven afzeggen via MijnSanquin. Je kunt dan gelijk een nieuwe afspraak inplannen. Meld je aan als je nog geen MijnSanquin account hebt! Je kunt je ook afmelden via dit formulier.

 • Waarom is de grenswaarde van het Hb voor het geven van plasma anders dan de grenswaarde voor het geven van bloed?

  De grenswaarde om bloed te mogen geven is anders dan de grenswaarde om plasma te mogen geven. Bij donatie van bloed geef je onder andere rode bloedcellen, waardoor je hemoglobinewaarde (Hb) met ongeveer 8% daalt. Bij donatie van plasma krijg je de rode bloedcellen terug. Hierdoor wordt het bij plasmadonatie als veilig beschouwd om met een lager Hb plasma te geven.

  Om bloed te mogen geven, moet de Hb-waarde bij een

  • man minimaal 8,4 mmol/l zijn 
  • vrouw minimaal 7,8 mmol/l zijn

  Om plasma te mogen geven, moet de Hb-waarde bij een

  • man minimaal 8,1 mmol/l zijn
  • vrouw minimaal 7,5 mmol/l zijn
 • Waarom wordt bloed onbetaald gedoneerd, maar betalen ziekenhuizen voor bloedproducten?

  De bloedveiligheid is het meest gediend met donors die niet voor geld doneren. Als er sprake is van beloning, verhoog je het risico dat mensen de medische vragenlijst niet naar waarheid invullen. Bovendien bestaan er ethische bezwaren tegen het betalen voor lichaamsmateriaal.

  Sanquin zamelt bloed en plasma in en maakt volgens zeer hoge standaarden daar bloedproducten van. Bloedplasma wordt verkocht aan Sanquin Plasma Products die er geneesmiddelen van maakt. De kosten van tests, verwerking, wetenschappelijk onderzoek en dergelijke worden natuurlijk doorberekend

  Meer weten?

  Lees meer over de Europese prijzen voor bloedproducten.

 • Is het beleid voor bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen in Nederland anders dan in andere landen?

  In Europa is het gevoerde beleid over bloeddonatie door mannen die seks hebben gehad met mannen verschillend per land. Een groeiend aantal landen sluit hen niet meer permanent uit voor bloeddonatie. Zij hanteren de regel dat mannen, wier laatste seksuele contact met een andere man minimaal twaalf maanden geleden is, in aanmerking kunnen komen voor bloeddonatie. Ditzelfde beleid is in 2016 ingevoerd in de Verenigde Staten en Canada. 

  Een aantal landen, waaronder Nederland, hanteert een kortere uitsteltermijn voor bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen. In Nederland is dat vier maanden.

 • Discrimineert Sanquin mannen die seks hebben met mannen door een periode van uitsluiting voor donatie te hanteren?

  Sanquin vraagt naar risicogedrag, niet naar geaardheid. Door mannen die seks hebben met mannen (MSM) als bloeddonor onder voorwaarden toe te laten wordt discriminatie zo veel mogelijk vermeden, terwijl tegelijkertijd de veiligheid voor ontvangers van bloedproducten voorop kan blijven staan. 

  Het College voor de Rechten van de Mens heeft het beleid getoetst en oordeelde in 2019 dat er dringende redenen zijn om de uitsluitingstermijn, zoals Sanquin deze hanteert, te handhaven. In haar oordeel gaat het belang van een veilige bloedvoorziening voor en maakt Sanquin geen verboden onderscheid.