menu menu

Veelgestelde vragen

Filter resultaten

Filter categorieën

Bloed geven (89) Coronavirus (26) Mag ik bloed of plasma geven (250) MijnSanquin (16) Over Sanquin (22) Over bloed (25) Over plasma (6) Plasma geven (66) Serum geven (19)
Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Waar zijn de salarissen van de leden van de Raad van Bestuur op gebaseerd?

  Sanquin is als enige organisatie verantwoordelijk voor voldoende én veilig bloed in Nederland. Zij zamelt bloed in, maar doet ook diagnostisch onderzoek en levert plasmageneesmiddelen in Nederland in concurrentie met andere bedrijven. Daarmee is Sanquin een complexe organisatie om te besturen, met zowel een publieke als een private taak. De salarissen van de leden van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op de gecombineerde verantwoordelijkheden van zowel de publieke als de private taak.

  Meer weten?

  Salarissen Raad van Bestuur

 • Waarom krijgen donors niet betaald voor hun donatie?

  Bloedvoorzieningsorganisaties in Europa hanteren als ethisch uitgangspunt dat er niet voor lichaamsmateriaal wordt betaald. Bovendien is onbetaald doneren bevorderlijk voor de veiligheid van het bloed. Ook al wordt alle bloed getest, sommige ziekten worden pas na langere tijd aantoonbaar in het bloed. Correcte beantwoording van de vragen is daarom van groot belang. Als iemand bloed geeft omdat hij er geld voor krijgt, bestaat het risico dat hij de vragenlijst niet eerlijk invult. De veiligheid van het bloed kan dan in gevaar komen.

 • Welke regelgeving volgt Sanquin inzake de salarissen van de Raad van Bestuur?

  De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op de beloning van alle leden van onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Per 1 januari 2015 is de WNT aangepast. Dat betekent voor Sanquin dat de bestaande salarissen vanaf 2016 stapsgewijs worden aangepast tot aan het voorgeschreven niveau van de WNT. Bestuursleden die na 1 januari 2015 aantreden, voldoen direct aan deze norm.

 • Ik krijg tijdens mijn plasmadonatie soms tintelende vingers. Hoe komt dat?

  Tintelende vingers tijdens de plasmaferese kunnen meerdere oorzaken hebben. Eén daarvan is dat je arm langdurig in dezelfde houding ligt. Als je de arm iets verlegt of de armleuning iets lager of hoger doet, verdwijnen de klachten meestal. Ook kan er sprake zijn van een zogenaamde citraatreactie. Bij plasmaferese wordt het bloed tijdens de scheiding van plasma en cellen onstolbaar gemaakt door een klein beetje citraat toe te voegen. Citraat vangt calcium weg en zonder calcium kan het bloed niet stollen.

  Bij het teruggeven van de cellen aan de donor, komt een klein beetje citraat in de bloedbaan van de donor. Het wordt door de lever snel weer geneutraliseerd. Als dit wat langer duurt, kan het calciumgehalte in het bloed tijdelijk wat dalen. De donor merkt in dat geval een tinteling rond de lippen en in de vingers. De assistente zal dan de teruggave wat langzamer zetten en de donor iets laten drinken met veel calcium, denk aan melk of een opgelost calciumtablet. Dit zal ervoor zorgen dat de klachten verdwijnen.

 • Ik zie donors wel eens plasma geven met een elektrisch dekentje om hun arm. Waarom is dat?

  Sommige donors hebben snel last van koude handen. Daardoor kunnen de bloedvaten wat samentrekken en is er minder doorbloeding van de arm. Soms loopt de afnameprocedure daardoor langzaam, waardoor de plasmaferese-machine steeds afslaat. Een elektrisch warmtedekentje kan dan helpen om de doorbloeding van de arm en het volume in de vaten wat beter te maken, waardoor de procedure makkelijker verloopt.

 • Waarom kopen ziekenhuizen niet gewoon bloed uit het buitenland als dat goedkoper is?

  De overheid heeft vastgesteld dat ons land wat betreft de bloedvoorziening zelfvoorzienend wil zijn. Dit is vastgelegd in de Wet inzake bloedvoorziening. 

  Meer weten?

  Lees meer over de Europese prijzen voor bloedproducten.

 • Bloed is hard nodig

  Elke 2 minuten heeft iemand in Nederland bloed nodig om in leven te blijven, weer gezond te worden of ziekte te voorkomen. Als donor geef je ze die kans. Dat doe je voor mensen die je niet kent, maar die niet zonder jou kunnen. Samen zijn we er verantwoordelijk voor dat er in Nederland altijd voldoende bloedproducten op voorraad zijn, om ziekenhuizen mee te bevoorraden en geneesmiddelen mee te maken.

 • Worden bloeddonaties getest op hepatitis E-virus?

  Uit onderzoek van Sanquin blijkt dat het hepatitis E-virus relatief vaak voorkomt bij Nederlanders, en dus ook bij donors. Bij een deel van de transfusieontvangers, in het bijzonder patiënten die een stamcel- of orgaantransplantatie ondergaan, kan deze infectie leiden tot ernstige gezondheidsklachten en/of uitstel van de noodzakelijke behandeling. De meest kwetsbare patiëntgroepen ontvangen daarom voedingsadviezen om infectie met het hepatitis E-virus te voorkomen.

  Sinds 2017 screent Sanquin daarom alle bloeddonaties op het hepatitis E-virus, zodat patiënten niet meer via transfusie besmet worden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarmee ingestemd, omdat ook voor haar de veiligheid van patiënten voorop staat.

  Meer informatie over de invoering van deze maatregel is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

 • Verdient Sanquin geld met mijn vrijwillige onbetaalde donatie?

  Omdat bloed vrijwillig wordt afgestaan, gaat Sanquin zorgvuldig om met gedoneerd bloed. Niets anders dan de vraag naar bloedproducten bepaalt hoeveel bloed dient te worden ingezameld. Dat verzekert een optimale bloed- en geneesmiddelenvoorraad, in plaats van een maximale winst. Nederlandse donors staan niet meer bloed af dan nodig is en Sanquin maakt uit het gedoneerde bloed zo veel mogelijk kort houdbare bloedproducten. Sanquin levert bloedproducten voor transfusies in Nederlandse ziekenhuizen. Een zeer klein deel van de bloedproducten wordt geleverd aan de Verenigde Naties in het kader van noodhulpverlening bij internationale missies. Nederlands bloed wordt niet verkocht aan farmaceutische bedrijven.

  Sanquin legt jaarlijks conform de Wet inzake bloedvoorziening de begroting voor aan de minister. De minister van VWS dient de begroting te keuren en heeft daarmee een bepalende invloed op de prijzen van deze kort houdbare bloedproducten.

  Sanquin werkt nauw samen met Sanquin Plasma Products. Ingezameld plasma wordt door Sanquin deels verkocht aan de ziekenhuizen voor patiënten met brandwonden of zeer groot bloedverlies. Het grootste gedeelte wordt verkocht aan Sanquin Plasma Products, tegen een prijs die door de minister van VWS is vastgesteld. Sanquin Plasma Products verwerkt dit plasma tot levensreddende geneesmiddelen.

  Sanquin Plasma Products is actief op een open markt, dat betekent dat ook andere partijen geneesmiddelen gemaakt uit bloedplasma kunnen aanbieden. Om te kunnen concurreren met dergelijke partijen verkoopt SPP geneesmiddelen tegen prijzen die gangbaar zijn op de geneesmiddelenmarkt. Sanquin blijft een not-for-profit karakter behouden en zal geen winst uitkeren aan derden. De inkomsten vanuit de verkoop van plasma aan SPP worden door Sanquin  gebruikt om de inzamelkosten te dekken. Er zijn geen externe aandeelhouders die aanspraak kunnen maken op dividend.

  Meer weten?

  Wordt gedoneerd bloed en plasma commercieel ingezet?

 • Waarom omvat Sanquin meerdere bv’s?

  Sanquin is actief in zowel het publieke domein (bloedbank) als het private domein (diagnostische diensten, productie van geneesmiddelen en reagentia). De minister van VWS wil graag dat de publieke en marktconforme activiteiten van Sanquin juridisch gescheiden zijn, zodat onze wettelijke taak – de bloedvoorziening – geen risico loopt door marktconforme activiteiten.

  Ook Sanquin zelf vindt deze scheiding belangrijk, omdat het transparant is en omdat het qua financiële huishouding overzichtelijker is. Het geeft meer duidelijkheid, ook voor externe partijen waarmee de verschillende organisatieonderdelen samenwerken. Als onderdeel van deze juridische herstructurering heeft Stichting Sanquin de divisies Plasma Products, Diagnostiek en Reagents ondergebracht in de juridische entiteit van Besloten Vennootschappen.

  Indien de bv’s een positief resultaat behalen, dan blijft de winst binnen de Sanquin-organisatie. Sanquin blijft een not-for-profit karakter behouden en zal geen winst uitkeren aan derden. Er zijn geen externe aandeelhouders die aanspraak kunnen maken op dividend. De winst zal worden aangewend voor investeringen in materiaal, processen, huisvesting, mensen en onderzoek, net zoals nu binnen de stichting het geval is.

  Meer weten?

  Juridische structuur en beleidsplan