menu menu

Wordt gedoneerd bloed en plasma commercieel ingezet?

Sanquin vervult een maatschappelijke taak door bloed- en plasmadonaties te verwerken tot producten die dienen voor de behandeling van patiënten. Deze taken worden uitgevoerd door Sanquin Bloedbank en Sanquin Plasma Products.

Doneren

Donors in Nederland doneren op vrijwillige basis bloed of bloedplasma. Bloeddonors doneren een halve liter bloed. Bij plasmadonatie wordt het bloed tijdens de donatie gescheiden in rode bloedcellen en bloedplasma. De plasmadonor krijgt gedurende de donatie de eigen rode bloedcellen terug. Deze procedure heet plasma aferese. 

Maatschappelijk en commercieel gecombineerd

Sanquin werft donors, neemt bloed en plasma af, en verwerkt bloed tot kort houdbare bloedproducten (zoals eenheden rode bloedcellen of bloedplaatjes) voor ziekenhuizen.

Ingezameld plasma wordt door Sanquin verkocht aan Sanquin Plasma Products, tegen een prijs die door de minister van VWS is vastgesteld. Sanquin Plasma Products verwerkt dit plasma tot levensreddende geneesmiddelen.

SPP is actief op een open markt, dat betekent dat ook andere partijen geneesmiddelen gemaakt uit bloedplasma kunnen aanbieden. Om te kunnen concurreren met dergelijke partijen verkoopt SPP geneesmiddelen tegen prijzen die gangbaar zijn op de geneesmiddelenmarkt. Sanquin blijft een not-for-profit karakter behouden en zal geen winst uitkeren aan derden. Er zijn geen externe aandeelhouders die aanspraak kunnen maken op dividend.

Sanquin werkt nauw samen met Sanquin Plasma Products. Ingezameld plasma wordt door Sanquin Bloedbank deels verkocht aan de ziekenhuizen voor patiënten met brandwonden of zeer groot bloedverlies. Het grootste gedeelte wordt verkocht aan Sanquin Plasma Products, tegen een prijs die door de minister van VWS is vastgesteld. Sanquin Plasma Products verwerkt dit plasma tot levensreddende geneesmiddelen voor diverse aandoeningen die op een internationale markt worden verkocht. De inkomsten worden door Sanquin  gebruikt om de inzamelkosten te dekken.

Niet maximaal, maar optimaal

Omdat bloed vrijwillig wordt afgestaan, gaat Sanquin zorgvuldig om met gedoneerd bloed. Niets anders dan de vraag naar bloedproducten bepaalt hoeveel bloed dient te worden ingezameld. Dat verzekert een optimale bloed- en geneesmiddelenvoorraad, in plaats van een maximale winst.

Sanquin zamelt bloed in op basis van de Nederlandse vraag naar bloedproducten. Nederlandse donors staan niet meer bloed af dan nodig is om aan die vraag te voldoen. Sanquin maakt uit het gedoneerde bloed zo veel mogelijk kort houdbare bloedproducten (rode bloedcellen en bloedplaatjes) ten behoeve van transfusies in Nederlandse ziekenhuizen. Het plasma dat uit een bloeddonatie wordt verkregen wordt ingezet voor transfusie (25%) en voor de productie van geneesmiddelen (75%). Een zeer klein deel van de bloedproducten wordt geleverd aan de Verenigde Naties in het kader van noodhulpverlening bij internationale missies.

Van sommige geneesmiddelen geïsoleerd uit plasma ontstaan overschotten omdat daar op de Nederlandse markt onvoldoende vraag naar is. Deze overschotten worden aangewend voor de behandeling van patiënten in andere landen, Sanquin Plasma Products heeft daartoe haar geneesmiddelen ook in het buitenland geregistreerd. Zo worden de geneesmiddelen in Europa bijvoorbeeld in o.a. Finland, België en Duitsland via vaste distributiepartners verkocht en buiten Europa, in bijvoorbeeld Turkije en Brazilië.