Sanquins rol in de keten van plasmadonatie tot plasmageneesmiddel

In Nederland is Sanquin bij wet de aangewezen partij om (naast bloedproducten) plasmageneesmiddelen beschikbaar te maken voor de Nederlandse patiënt. Maar Sanquin heeft zelf geen voorziening meer om zelf plasmageneesmiddelen te maken, nadat Sanquin Plasma Products bij een groep investeerders is ondergebracht. Sindsdien is het proces van plasmadonatie tot plasmageneesmiddel als volgt ingericht.

Inzamelen van bloed en van plasma

Plasma kan alleen uit donorbloed worden verkregen: zowel uit bloeddonatie als plasmadonatie. Donors doneren bij Sanquin Bloedbank. Sanquin verzamelt deze donaties en verkoopt ze aan Prothya Biosolutions. De verkoopprijs is marktconform en door de Minister van VWS bepaald. Deze inkomsten gebruikt Sanquin Bloedbank weer om de plasma-inzameling te financieren. De Bloedbank is een stichting, en maakt dus geen winst.

Plasmageneesmiddelen voor de Nederlandse markt

De Bloedbank heeft met Prothya Biosolutions afspraken gemaakt over het leveren van plasma aan Prothya Biosolutions. Prothya verwerkt het plasma tot plasmageneesmiddelen en plasmaproducten. Die verkoopt Prothya aan medische behandelaars tegen marktconforme, commerciële prijzen. De markt voor plasmageneesmiddelen is namelijk toegankelijk voor meer partijen, waaronder internationale, commerciële farmaceuten.

De verhouding tussen Sanquin en Prothya Biosolutions

De Bloedbank valt geheel onder Sanquin. Sanquin beschikt verder over een minderheidsbelang in Prothya, met een prioriteitsaandeel. Dat geeft een doorslaggevende stem inzake bedrijfsvoeringskwesties met impact op de Nederlandse voorziening van plasmageneesmiddelen. Zo houdt Sanquin invloed op plasma-activiteiten ten behoeve van Nederland. Prothya Biosolutions is verder een zelfstandige partij en bepaalt zelf de koers van het bedrijf en de prijsstelling voor eigen producten.

Wat gebeurt er met gedoneerd bloed na de donatie?

Lees meer

Wordt gedoneerd bloed en plasma commercieel ingezet?

Lees meer