Veelgestelde vragen

Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Hoe zit het met de privacy tijdens een bezoek aan de bloedbank?

  Bij de keuring mogen geen derden aanwezig zijn, met uitzondering van kinderen jonger dan 6 jaar.

 • Mag ik bloed of plasma geven als ik een duivenmelkerslong heb?

  Je mag bloed of plasma geven bij goede algemene conditie.

 • Kan ik bloed of plasma geven als ik de Nederlandse of Engelse taal niet kan spreken, lezen en/of verstaan?

  Je moet je zonder hulp van derden begrijpelijk kunnen uitdrukken in het Nederlands of Engels. Engelstalige donorinformatie en een Engelstalig keuringsformulier zijn beschikbaar. Als het lezen problematisch is, zoals bij slechtzienden of analfabetisme, nemen wij de donorinformatie en het keuringsformulier mondeling met de donor door.

 • Kan ik sporten voor en/of na het bloed of plasma geven?

  Ons advies is om geen forse lichamelijke inspanning kort na het bloed geven te doen. Sport voorafgaand aan het bloed geven is geen bezwaar.

  Wanneer iemand topsport bedrijft, is het verstandig om geen volbloed te geven in de maand voorafgaand aan de forse inspanning (bijvoorbeeld marathon). Ook in de eerste maand na de inspanning wordt het geven van volbloed afgeraden. Het geven van plasma zou een goed alternatief kunnen zijn, omdat het lichaam daarvan sneller herstelt. Om sneller te herstellen van het bloed geven, is het belangrijk om voldoende water te drinken, zowel voorafgaand als na het bloed geven.

 • Mag ik bloed of plasma geven als ik besmet ben met de gekkekoeienziekte (variant ziekte van Creutzfeldt-Jakob)

  Sanquin hanteert een aantal regels om besmetting met de variant ziekte van Creutzfeldt-Jakob te voorkomen. In 1996 werd bij mensen een variant op de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) ontdekt. Deze nieuwe hersenziekte wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het eten van rundvleesproducten die met BSE (‘gekkekoeienziekte’) zijn besmet. Er zijn aanwijzingen dat ook erfelijke aanleg een rol speelt bij het krijgen van de ziekte. Meer informatie

 • Beïnvloedt bloed geven de bloeddruk?

  Wanneer je bloed hebt gegeven, daalt de bloeddruk een heel klein beetje, maar deze stijgt later weer en stabiliseert snel. Bloed geven is dus geen behandeling tegen een te hoge bloeddruk.

 • Kan ik het T-shirt ook voor iemand anders bestellen?

  De donor kan het T-shirt alleen voor zichzelf bestellen. Niet voor iemand anders.

 • Worden bloeddonaties getest op hepatitis E-virus?

  Uit onderzoek van Sanquin blijkt dat circa 1 op de 700 bloeddonaties besmet is met het hepatitis E-virus. Bij een deel van de transfusieontvangers, in het bijzonder patiënten die een stamcel- of orgaantransplantatie ondergaan, kan deze infectie leiden tot ernstige gezondheidsklachten en/of uitstel van de noodzakelijke behandeling. De meest kwetsbare patiëntgroepen ontvangen daarom voedingsadviezen om infectie met het hepatitis E-virus te voorkomen.

  Sanquin vindt het belangrijk om bloeddonaties ook op het hepatitis E-virus te screenen, zodat patiënten niet meer via transfusie besmet worden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarmee ingestemd, omdat ook voor haar de veiligheid van patiënten voorop staat. Sanquin screent daarom vanaf 3 juli 2017 op het hepatitis E-virus.

  Meer informatie over de invoering van deze maatregel is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

 • Waarom krijgen donors niet betaald voor hun donatie?

  Bloedvoorzieningsorganisaties in Europa hanteren als ethisch uitgangspunt dat er niet voor lichaamsmateriaal wordt betaald. Bovendien is onbetaald doneren bevorderlijk voor de veiligheid van het bloed. Ook al wordt alle bloed getest, sommige ziekten worden pas na langere tijd aantoonbaar in het bloed. Correcte beantwoording van de vragen is daarom van groot belang. Als iemand bloed geeft omdat hij er geld voor krijgt, bestaat het risico dat hij de vragenlijst niet eerlijk invult. De veiligheid van het bloed kan dan in gevaar komen.

 • Waarom zijn er andere regels voor bloeddonatie dan voor orgaandonatie?

  Voor bloeddonors en bloedproducten gelden andere standaarden en andere wet- en regelgeving (ook op Europees niveau) dan voor weefseldonors. Er wordt dus met twee maten gemeten omdat dit ook wezenlijk andere donatiesoorten zijn. Er is een aantal redenen voor de verschillende wetgeving. Bij weefseldonatie (zoals orgaandonatie) is er sprake van maatwerkselectie en bovendien is er sprake van schaarste. De weefseldonor moet een zo goed mogelijke match zijn met de uiteindelijke ontvanger en wordt via een intensieve, langdurige procedure geselecteerd voor één specifieke patiënt die de transplantatie nodig heeft. Bloedproducten worden uit voorraad geleverd; deze zijn afkomstig van een grote groep donors die allemaal worden onderworpen aan een algemene, maar zorgvuldige selectie. De bloedproducten zijn geschikt voor algemeen gebruik bij patiënten die transfusie nodig hebben.