Nederlanders weten te weinig over bloed en plasma doneren

Wat weet Nederland van bloed en plasma doneren? Te weinig, zo blijkt uit de Bloedmonitor 2022 van Sanquin. 43% van de Nederlanders denkt niet te mogen doneren, op basis van redenen die lang niet altijd blijken te kloppen. Op Wereld Bloeddonordag vraagt Sanquin aandacht voor de noodzaak van bloed- en plasmadonaties én die van nieuwe donors.

Dit jaar presenteert Sanquin voor het eerst de Bloedmonitor, een onderzoek waarin Nederlanders wordt gevraagd naar hun kennis en hun mening over bloed en plasma doneren. De uitkomsten van het onderzoek geven Sanquin nuttige inzichten om obstakels en vooroordelen van donorschap weg te nemen. Dat is belangrijk, want Sanquin is blijvend op zoek naar nieuwe donors.

Steeds belangrijker

Dat er méér bloed- en plasmadonors nodig zijn, weten gelukkig veel mensen in Nederland (77,2%). Echter vermoedt 43% van de Nederlanders zelf niet te mogen doneren. Van de ondervraagden denkt 29% medisch niet geschikt zijn om te doneren en 14% twijfelt daaraan. Maar de redenen die zij noemen om niet te mogen doneren, spelen vaak geen of slechts tijdelijk een rol.

Zo zijn bijvoorbeeld roken en overgewicht meestal niet van invloed op de vraag of je wel of geen donor mag zijn. Toch denkt 49% van Nederland dat roken een reden kan zijn om niet te mogen doneren en denkt 35% hetzelfde van overgewicht. En dat terwijl bloed- en met name plasmadonatie steeds belangrijker worden voor de Nederlandse patiënt: met name de vraag naar plasma, als grondstof voor plasmageneesmiddelen, stijgt ongeveer 6% per jaar. Hoog tijd dus om bestaande misverstanden de wereld uit te helpen.

Misverstanden

Ook worden medicatiegebruik (88%), reizen buiten Europa (63%) en een tatoeage (28%) nog genoemd als redenen om (tijdelijk) niet te mogen doneren. Dat kan allemaal inderdaad een rol spelen, maar dat hoeft niet altijd. En zelfs als het een rol speelt, dan is het vaak maar een tijdelijke reden om niet te mogen doneren, in plaats van een permanente.

Onderzoek

Bekijk hier de Bloedmonitor 2022.

De resultaten van de Bloedmonitor komen voort uit twee verschillende onderzoeken. Een deel van de resultaten is afkomstig uit een doorlopend publieksonderzoek onder 2421 respondenten tussen 18 en 65 jaar. De resultaten zijn van de periode juli 2021 t/m mei 2022. De overige resultaten komen voort uit aanvullend onderzoek, uitgevoerd in april/mei 2022. De 1058 respondenten voor dit onderzoek zijn tussen de 18 en 80 jaar. In beide onderzoeken vormt de groep respondenten een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. De onderzoeken werden uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien, in opdracht van Sanquin.

14 juni 2022