menu menu

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen lees je het gebruikelijke overzicht van onze huidige activiteiten, onze toekomstplannen en leggen we (financiële) verantwoording af over het afgelopen jaar.

Het jaarverslag 2020 is beschikbaar! Natuurlijk is er veel aandacht voor de gevolgen van de corona-pandemie in dit jaarverslag over 2020. Maar bijzonder aan Sanquin is dat wij niet alleen last hadden van alle coronabeperkende maatregelen, maar ook een grote rol zijn gaan spelen in de strijd tegen corona. Met tests, onderzoek, en het produceren van een nieuw geneesmiddel. Verder is het verslag voor het eerst ingedeeld langs de pijlers van ons mvo-beleid: mensen, milieu en economische duurzaamheid. Dat toont onze ambitie om ook op dat vlak bij te dragen aan een mooiere wereld.

Lees er alles over in het Jaarverslag 2020: In Transitie! (pdf)