menu

Salarissen van bestuurders van Sanquin

Stichting Sanquin Bloedvoorziening (“Sanquin”) is een complexe organisatie om te besturen, met  wettelijke taken die het publieke belang dienen en private, commerciële activiteiten in de zorg. Het salaris van de CEO van Stichting Sanquin Bloedvoorziening is gebaseerd op de gecombineerde verantwoordelijkheden van beide activiteiten.

Meer dan een bloedbank alleen

Sanquin is als enige organisatie verantwoordelijk voor voldoende én veilig bloed in Nederland. Hiervoor doneren donors bloed en plasma. Sanquin is verantwoordelijk voor de afname, bewerking en uitgifte van bloed en bloedproducten. Daarbij kijkt Sanquin actief naar verdere innovaties op dat gebied, om bloedproducten verder te verbeteren en het gebruik er van te reduceren (bijvoorbeeld door de inzet van kunstmatige alternatieven). Daarnaast doet Sanquin wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bloed, bloedstolling, anemie, afweer&infectie en immunotherapieën. Ook voert Sanquin diagnostische tests uit en is het verantwoordelijk voor de levering van plasmageneesmiddelen in Nederland (waartoe Sanquin een minderheidsaandeel bezit in de Nederlandse producent van plasmageneesmiddelen, Prothya Biosolutions).

Dit alles maakt het een complexe organisatie om te besturen.

 

Salarissen volgen beloningscode en wet

Sanquin houdt zich aan de wettelijke regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals die voor de zorgsector, waartoe Sanquin behoort, worden toegepast. De WNT is van toepassing op de beloning van onze CEO en de Raad van Toezicht.

De jaarsalarissen zijn in te zien op  Jaarverslagen | Sanquin.

Over de verhouding tussen de CEO en de Raad van Toezicht staat hier meer geschreven: Organisatie en bestuur | Sanquin