menu

Salarissen Raad van Bestuur

Sanquin is een complexe organisatie om te besturen, met zowel een publieke als een private taak. De salarissen van de leden van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op de gecombineerde verantwoordelijkheden van zowel de publieke taak als de private taak.

Meer dan een bloedbank alleen

Sanquin is als enige organisatie verantwoordelijk voor voldoende én veilig bloed in Nederland. Hiervoor doneren donors bloed en plasma. Sanquin bewerkt het, doet wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid van het bloed, voert diagnostische tests uit en levert plasmageneesmiddelen in Nederland in concurrentie met andere bedrijven. Sanquin heeft behalve in Amsterdam ook een plasmafabriek in België en een vestiging in Finland. Dit maakt het een complexe organisatie om te besturen, met zowel een publieke als een private taak.

De salarissen van de leden van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op de gecombineerde verantwoordelijkheden van zowel de publieke taak als de private taak.

Salarissen volgen beloningscode en wet

Sanquin houdt zich aan de wettelijke regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals die voor de zorgsector, waartoe Sanquin behoort, worden toegepast. De WNT is van toepassing op de beloning van alle leden van onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Per 1 januari 2015 is de WNT aangepast. Dat betekent voor Sanquin dat de bestaande salarissen vanaf 2016 stapsgewijs worden aangepast tot aan het voorgeschreven niveau van de WNT. Bestuursleden die na 1 januari 2015 aantreden, voldoen direct aan deze norm.

De jaarsalarissen zijn in te zien op www.jaarverslagsanquin.nl.