Dierexperimenteel onderzoek

Sanquin maakt geneesmiddelen uit menselijk bloed. Om veilig gebruik van deze geneesmiddelen te waarborgen, worden er wettelijk voorgeschreven controles uitgevoerd. Daar komen ook proefdieren aan te pas.

Ook voor het bereiden van bloedproducten is tevens wetenschappelijk onderzoek nodig. Proefdieren zijn daarbij onontbeerlijk, waarbij uiteraard uiterste zorgvuldigheid wordt betracht.

Sanquin doet er alles aan om het aantal proefdieren en het dierenleed zo klein mogelijk te houden en om samen met anderen naar alternatieven te zoeken. De ethische toetsing is in handen van een Dierexperimentencommissie. Deze commissie kijkt ondermeer naar het welzijn van de dieren en de deskundigheid van de onderzoekers. De commissie controleert op eventuele alternatieven en maakt de afweging tussen het maatschappelijke en wetenschappelijke belang enerzijds en het ongerief van dieren anderzijds.