Help talloze patiënten door jouw medewerkers, bezoekers en volgers te informeren over het belang van bloeddonorschap! 

Bloed is van levensbelang voor talloze patiënten in Nederland. Van bloedtransfusies voor mensen met kanker tot het redden van iemand na een auto-ongeluk. En van het ontwikkelen van medicijnen tot het in leven houden van een te vroeg geboren baby.

Veel mensen hebben nooit stilgestaan bij de mogelijkheid bloeddonor te worden. Terwijl maar liefst 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig heeft. Het zou daarom fantastisch zijn als jij ons zou willen helpen mensen te informeren over het belang hiervan.

Help mensen informeren over het belang van bloeddonorschap! 

Sanquin is altijd op zoek naar nieuwe donors om de bloed- en plasmavoorraad te kunnen blijven garanderen. Ervaring leert dat medewerkers en bezoekers van zorginstellingen de urgentie van bloed en plasma goed begrijpen en daarom zeer openstaan zichzelf aan te melden als donor. Het is ze vaak alleen nog niet zo direct gevraagd.

Daarom zou het enorm waardevol zijn als jij de communicatiekanalen van jouw zorginstelling wilt inzetten om deze boodschap te verspreiden. Dat kan door één of meerdere kanalen (herhaaldelijk) in te zetten op een wijze die bij jullie past. De kracht van herhaling is essentieel, vandaar dat we per communicatiekanaal opzetjes hebben van diverse berichten om te delen. 

In 2022 hebben we een dergelijke samenwerking met ca. 15 ziekenhuizen succesvol opgezet, met veel positieve reacties vanuit hun achterban.

Zo helpt jouw zorginstelling mee 

Wat van jouw zorginstelling gevraagd wordt, is simpel, maar enorm waardevol:

 1. Meld hieronder jouw instelling aan. Zo kunnen we inschatten welk communicatiebereik we per regio hebben en kunnen we onderling eventuele vragen beantwoorden of voorzien in extra informatie.
 2. Bepaal jouw communicatiemix door op deze pagina het communicatiepakket te downloaden.
  • Hier vind je teksten en beeldmateriaal om via website, intranet en social media in te zetten. Je bepaalt zelf welke kanalen en welke berichten je gebruikt.
  • Vraag hier desgewenst ook posters en flyers aan
  • Je kan op deze pagina ook aangeven of een promotieteam van Sanquin welkom is in -bijvoorbeeld de centrale hal van- jouw instelling. (Het promotieteam bestaat uit mensen die bij Sanquin werkzaam zijn en in hun vrije tijd mensen laagdrempelig informeren over bloeddonorschap)
 3. Start de communicatiecampagne zodra jij dat wilt. Ervaring leert dat het beste is om de  berichten over een periode van ca. 6-8 weken te plaatsen, zodat medewerkers, bezoekers en volgers in een afgekaderde periode 'de kracht van herhaling' ervaren.
  Voorbeelden van momenten om de campagne omheen te plannen (startend of eindigend op...):
  • Wereld Bloeddonor Dag: in 2023 op 14 juni
  • In aanloop naar december (tijd van geven om elkaar)

Ja, mijn zorginstelling helpt mee!

Type instelling

We bewaren jouw persoonsgegevens volgens de AVG-richtlijnen. 

 • De werknemer van Sanquin die jouw gegevens mag inzien, heeft een geheimhoudingsplicht. Al deze gegevens moet hij/zij vertrouwelijk behandelen.
 • Een Sanquin-medewerker heeft alleen dan inzage in de gegevens als die nodig zijn voor de uitoefening van zijn/haar functie. Niet alle medewerkers van Sanquin kunnen dus alle persoonsgegevens inzien.
 • Sanquin heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden jouw persoonlijke gegevens kunnen inzien. Elektronische gegevens zijn bijvoorbeeld beveiligd met wachtwoorden.