Beeldmateriaal

Deze foto’s van het inzamelen van plasma met antistoffen tegen het coronavirus en van het onderzoek naar groepsimmuniteit kun je vrij gebruiken, onder vermelding van '©Sanquin'.

Heb je voor een printproductie een groter/hi-res formaat nodig? Stuur dan een mailtje naar Sanquin Communicatie met de URL van de foto die je nodig hebt. We sturen je dan een groter formaat toe.