IPFA en EBA symposium over toekomstbestendige plasmavoorziening

De vraag naar plasmageneesmiddelen, voor de behandeling van ernstig gewonde en zieke mensen, stijgt elk jaar. In Europa zijn we nog steeds voor een aanzienlijk deel afhankelijk van plasmageneesmiddelen vervaardigd uit plasma vanuit de VS.

‘Hoe zorgen we binnen de publieke sector voor een toekomstbestendige plasmavoorziening’ was dan ook het kernthema van het IPFA/EBA symposium on Plasma Collection and Supply dat deze week in Amsterdam gehouden werd. Sanquin was daar op verschillende manieren aanwezig.

Op het symposium draaide alles om het belang van het ophalen van voldoende plasma door de publieke sector en het voldoende beschikbaar maken van plasmageneesmiddelen. Recent hebben we de urgentie daarvan al laten zien. Partners vanuit de hele wereld deelden hun nationale ervaringen rondom het werven en behouden van plasmadonors, het opzetten van plasmacentra en de voorziening rondom plasmageneesmiddelen ten tijde van de COVID-19-crisis. 

Bijdrage vanuit Sanquin

Vanuit Sanquin hield Peter Verheggen een presentatie over onze Powerbank, die we tijdens de coronapandemie gestart zijn. Wat zijn de effecten van een donorwaarderingsprogramma? En is het inderdaad efficiënter inzamelen in zo’n plasma-only center?

Onze hoogleraar donorgedrag Eva-Maria Merz hostte een programma over het werven, behouden en beschermen van donors, waar onder andere door onze dr. Marloes Spekman werd gesproken over de verschillen tussen plasmadonors van de Powerbank Utrecht en van de Uithof waar ook bloed gedoneerd kan worden. Daarnaast vertelde zij over de ervaringen van plasmadonors bij de Powerbank.

Samenwerken voor genoeg plasma in de wereld

Daphne Thijssen – Timmer sloot het symposium af met een blik naar de toekomst: hoe gaan we binnen de publieke sector met bloedbanken, behandelaren, competent authorities en nationale overheden samenwerken om een toekomstbestendige infrastructuur voor plasma-inzameling en een duurzame voorziening van plasmageneesmiddelen voor patiënten te genereren?  “We gaan de handen ineen slaan en met elkaar een project starten waarbij we  samenwerken en van elkaars werk leren. Zo zorgen we er ook in de toekomst samen met onze donors voor dat er genoeg plasma beschikbaar blijft in de wereld.”

31 maart 2022