Nederlands plasma naar Oekraïne

Na een hulpoproep van Oekraïne is door Sanquin ingezameld plasma naar het oorlogsgebied gestuurd. Dit plasma-halffabricaat, dat vorige week zondag in Oekraïne arriveerde, dient als belangrijke grondstof om slachtoffers van onder andere brandwonden te kunnen behandelen.

Nog geen donor? Meld je direct aan!

In totaal is er 2.000 kilo van het plasma-halffabricaat door Prothya Biosolutions B.V. naar Oekraïne gestuurd. Prothya Biosolutions B.V. is in Nederland de aangewezen partij om, op basis van Nederlands plasma, plasmageneesmiddelen te produceren en te leveren aan Nederlandse ziekenhuizen. Sanquin Bloedbank verzorgt de inzameling van dat plasma in ons land, aan de hand van donaties van plasmadonors.

De gift aan Oekraïne is een warm gebaar. Tim Leijten, commercieel verantwoordelijke van Prothya Biosolutions, geeft aan dat de Nederlandse ziekenhuizen intussen hun behandelingen gewoon kunnen voortzetten. “Dit is een plasma-halffabricaat, het is niet geschikt voor behandelingen. Voor de ziekenhuizen is het eindproduct albumine dat hieruit wordt geproduceerd belangrijk. Daarvan is in Nederland voldoende voorraad beschikbaar. Wij zijn blij dat we samen met de Nederlandse donors en onze leverancier Sanquin Bloedbank de mensen in Oekraïne kunnen helpen.”

Veel meer vraag naar plasma

Ook al is de vraag uit de Oekraïne veroorzaakt door buitengewone omstandigheden, wereldwijd is bekend dat er voor de reguliere gezondheidszorg een sterk stijgende vraag naar plasmaproducten is. Die stijgende vraag van 7% per jaar kan niet worden beantwoord zonder méér plasmadonors en méér plasmadonaties. Daphne Thijssen, directeur van Sanquin Bloedbank: “Plasma uit bloed is heel belangrijk. Voor ernstig gewonden, zoals de situatie in Oekraïne laat zien. Maar ook voor chronische patiënten. In plasma zitten eiwitten die helpen om de ernstige gevolgen van afweerstoornissen of bloedstollingsstoornissen te behandelen. En die kunnen niet in een fabriek worden gemaakt. Gedoneerd plasma is dus een onmisbare grondstof voor plasmageneesmiddelen die levens kunnen redden of sterk verbeteren.”

Aanbod blijft achter

Maar plasma is inmiddels hard op weg een schaars goed te worden. Thijssen: “Wereldwijd worden in steeds meer landen meer aandoeningen behandeld met plasmageneesmiddelen. Dus zien we de vraag naar plasma elk jaar stijgen, in Nederland alleen al met 7% per jaar. Maar de hoeveelheid gedoneerd plasma stijgt niet voldoende mee. Er is dus een tekort in de wereld, en die dreigt ook in Nederland. Daarom willen we er voor zorgen dat we in Nederland zelf zoveel mogelijk kunnen voldoen aan de vraag van Nederlandse ziekenhuizen. Dat betekent dat Prothya meer plasmaproducten moet kunnen produceren. En daarvoor moet de Bloedbank dus meer plasma inzamelen.”

(Inter)nationale initiatieven

De uitdaging is groter dan Nederland alleen. Sanquin is daarom internationaal actief op dit vlak. “Via de European Bloodbank Alliance, met de International Plasma and Fractionation Association, in Brussel, jagen we dit onderwerp overal aan. Alleen al in de EU start hopelijk binnenkort een groot project met 20 Europese bloedbanken om dit tekort aan te pakken. We kijken hierbij zowel EU-leiders als gewone burgers in de ogen met dezelfde vraag: hoe helpen we patiënten aan plasmageneesmiddelen? Daarvoor zijn plasmadonors hard nodig!”

Ben je benieuwd hoe het Nederlandse plasma Oekraïne heeft geholpen? Dat lees je hier!

Red levens met jouw bloed

29 maart 2022