Even voorstellen: de Donor Advies Raad

Om de wensen van donors het beste te laten doorklinken in onze Nederlandse bloedvoorziening is de Donor Advies Raad (DAR) opgericht. Donors zijn voor de maatschappelijke doelstellingen van Sanquin immers van onschatbare waarde. Heb je een suggestie voor de bloedbank of een ervaring die je wilt delen? Deel het met Sanquin óf met de onafhankelijke Donor Advies Raad. Jouw mening als donor telt!

“Dat de bloedbank voor plasmadonors ook op zaterdag open is, daar hebben wij enorm op aangedrongen”, begint Wesley Wagner, sinds drie jaar lid van de DAR. “Wij gaven aan dat het prettiger is voor de donor om op meer momenten langs te kunnen komen. We kijken ook naar de versnaperingen: zit daar genoeg variatie bij voor mensen? En hoe is de communicatie tussen Sanquin en de donors? Kan die beter en duidelijker? Zo hebben we ons er hard voor gemaakt dat de reiskostenvergoeding beter onder de aandacht van donors wordt gebracht.”

Onafhankelijk advies

Dit zijn wat voorbeelden van onderwerpen die de DAR behandelt. “Wij kunnen Sanquin gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat de donor aangaat”, zegt DAR-lid Inge olde Theussink. “We zijn een onafhankelijk orgaan. Regelmatig vraagt Sanquin ons om vanuit de praktijk input te geven voor haar beleid. Zo hebben we meegedacht over het loyaliteitsprogramma voor plasmadonors en over de nieuwe Powerbank in Utrecht die speciaal voor de afname van plasma is.”

Strijdige belangen

De samenwerking met Sanquin is goed, is de ervaring binnen de DAR. DAR-lid Sophie Klijnstra: “We voelen ons serieus genomen door Sanquin. Wij luisteren naar elkaar, staan open voor elkaars belangen en meningen en proberen bij problemen gezamenlijk een acceptabele oplossing te zoeken. Sanquin let bijvoorbeeld sterk op de kosten. Dat is logisch, dat moet ze ook doen. Maar soms kan het strijdig zijn met de belangen van donors. Bijvoorbeeld als een locatie misschien wordt gesloten. Wij denken dan mee over de beste aanpak en hoe ze een besluit naar donors kunnen communiceren.” 

zoom_out_map

Meer input gevraagd

Eén ding zit de DAR-leden dwars, en dat is de onzichtbaarheid van hun adviesraad. “Veel donors weten niet van ons bestaan af”, zegt DAR-lid Atie Schut. “Dat is zo jammer. Daardoor lopen wij veel meningen en ervaringen van donors mis. We zijn allemaal zelf donor, en we vragen rond in ons eigen netwerk naar donorverhalen. Maar we zijn er voor álle ruim 370.000 donors. We krijgen graag zo veel mogelijk input, zodat we donors goed kunnen vertegenwoordigen richting Sanquin. Overigens hoeft dat niet alleen een klacht of verbetersuggestie te zijn; een compliment is ook goed om door te geven via ons. Neem vooral contact met ons op, wij zijn er voor jou!”

Over de DAR

De DAR bestaat uit elf mensen, allemaal zelf donor, die door heel Nederland wonen. Zij komen eens in de drie maanden bij elkaar. Iedere vier jaar worden er mensen benoemd als DAR-lid. Per 1 januari 2023 volgen weer nieuwe benoemingen. Je mag maximaal twee termijnen lid zijn. 
Lees meer over de DAR.

Heb je een suggestie of verbeterpunt voor de Bloedbank? E-mail het naar [email protected]

22 december 2021