Afname van corona-antistoffen bij hogere leeftijd

Verdiepend onderzoek van Sanquin toont afname van corona-antistoffen bij hogere leeftijd en naarmate de vaccinatie langer geleden is. Dat kan worden veroorzaakt door natuurlijk verloop van antistoffen, en/of door een verminderde reactie van afweer bij mensen van hogere leeftijd. Gemiddeld worden meer antistoffen gevonden bij diegenen die zowel gevaccineerd als geïnfecteerd zijn. Sanquin hoopt de afname van aanwezige antistoffen in Nederland met regelmatig vervolgonderzoek te gaan meten.

Sanquins Vinger-aan-de-Pols (VAP) studie is per half augustus afgesloten, toen bij 95% van de bloed- en plasmadonors antistoffen tegen corona zijn aangetroffen. Afhankelijk van de leeftijdsgroep had tussen 65% (18 tot 30 jr) en 89% (71 tot 75 jr) van de donors antistoffen als gevolg van vaccinatie, niet door infectie. De logische vervolgvraag is nu welke concentratie antistoffen men heeft, en hoe dat verandert in de loop van tijd.

Bij een verdiepend onderzoek onder donors blijkt dat de hoeveelheden corona-antistoffen in het bloed afnemen. Hoe ouder men is, en dus hoe langer geleden men gevaccineerd werd, hoe lager de hoeveelheid aanwezige corona-antistoffen. Dat is op zich gebruikelijk na vaccinatie. Dit lijkt ook overeen te komen met een studie, gepubliceerd in Science, waarin bescherming door vaccins tegen corona-infectie na 9 maanden sterk blijkt gedaald. Vooralsnog lijken diegenen die zowel een vaccinatie als een infectie hebben gehad de grootste hoeveelheden antistoffen te hebben en te houden.

zoom_out_map

Bescherming

Een lagere hoeveelheid antistoffen kan nog steeds beschermen tegen een corona-infectie. Iemand kan nog steeds geïnfecteerd raken, maar het ziekteverloop zal milder zijn dan zonder vaccinatie. Daarmee wordt de kans op ziekenhuisopname of ernstige gevolgen sterk verminderd.

Onderzoek

Sanquins onderzoek vindt plaats onder donors bij de Bloedbank, en is daarmee niet volledig representatief voor de Nederlandse bevolking. Wel geeft dit onderzoek relevant inzicht dankzij de schaalgrootte van het onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zijn gedeeld met het RIVM, ter ondersteuning van besluitvorming rondom de noodzakelijke volgende stappen zoals boostervaccinatie. Sanquin heeft de minister van VWS gevraagd om financiële ondersteuning om het onderzoek naar het verloop van antistoffen regelmatig te onderzoeken, bijvoorbeeld elke 3 maanden.

09 november 2021