Nieuwe privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt voor organisaties in de Europese Unie een nieuwe privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Sanquin houdt zich aan deze regels.

Wat betekent dit voor jou?

Door de nieuwe wet krijg je meer inzicht in en controle op de gegevens die organisaties van je bewaren, dus ook bij Sanquin. We hebben daarom onze privacyverklaring uitgebreid en aangescherpt.

Wat is er nieuw?

We geven je meer duidelijkheid over welke gegevens we van je vragen, waarom we dat doen en hoe lang we ze bewaren. Verder leggen we onder andere uit welke rechten je hebt rondom het aanpassen, opvragen en verwijderen van je gegevens.

Bekijk onze privacyverklaring

29 mei 2018