Doneren aan biobank voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Sanquin is de organisatie die samen met donors levens redt en kwaliteit van leven geeft aan mensen in nood. En dat niet alleen. We willen nog een stapje verder gaan door te kijken naar de wereld van morgen. Hoe? Door resten van gedoneerd bloed die onbruikbaar zijn voor transfusies alsnog te gebruiken voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en onderzoek ter verbetering van de bloedvoorziening. Sanquin wil daarom de biobank Sanquin Future Health opzetten en zoekt daarvoor partners uit het academische en publieke domein. 

Sanquin Future Health

In een biobank wordt biologisch materiaal voor wetenschappelijk onderzoek verzameld. In het geval van Sanquin Future Health gaat het om het verzamelen van restbloed. Restbloed is de kleine hoeveelheid bloed die bij een donatie overblijft en niet gebruikt kan worden voor transfusie. Dit restbloed kunnen we, gecombineerd met aanvullende informatie uit vragenlijsten, vervolgens gebruiken voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het kan bijvoorbeeld gaan om: 

  • Onderzoek naar de oorzaak of het beloop van ziekten. 
  • Onderzoek dat kan leiden tot een betere diagnose van ziekten. 
  • Onderzoek waardoor ziekten beter kunnen worden voorspeld. 
  • Onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. 
  • Onderzoek ter verbetering van de bloedvoorziening. 

Daarnaast kunnen we met meer kennis over de gezondheid en motivatie van donors de bloeddonatie efficiënter en effectiever maken, bijvoorbeeld door het verder verbeteren van het oproep- en keuringsbeleid. 

Stand van zaken

Afgelopen jaar bereidde Sanquin de opzet van de biobank Sanquin Future Health voor. We hebben veel geleerd van de pilots met donors en hebben de organisatorische, logistieke en financiële aspecten in kaart gebracht. Uit de voorbereidende fase blijkt onder andere dat het een grote investering vraagt om een biobank op te zetten en te beheren. We zijn overtuigd van het wetenschappelijk belang van een biobank, maar de kosten blijken zo hoog dat we die als stichting niet alleen kunnen dragen. Daarom gaan we nu op zoek naar partners uit het academische en publieke domein die samen met Sanquin de schouders willen zetten onder de opzet en beheer van de biobank. Pas als hierover meer duidelijkheid is, gaan we verder met de inzameling van restbloed.

Deelnemers pilot

Heb je deelgenomen aan een pilot van Sanquin Future Health? Hartelijk dank nog voor je bijdrage! Jouw gegevens blijven opgeslagen in de biobank en we nemen contact met je op als we weer starten met het verzamelen voor de biobank.

Je vindt hier de uitgebreide informatiebrief over deelname aan de biobank (pdf)

Wil je je deelname aan de biobank stoppen? 

Jouw deelname aan de biobank is vrijwillig en stoppen kan op elk moment. Wil je niet meer benaderd worden voor een volgende donatie? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Je eerdere donatie aan de biobank blijft dan wel bewaard en kan gebruikt worden voor onderzoek. 
Wil je jouw deelname aan de biobank stoppen én wil je dat jouw gegevens niet meer voor onderzoek gebruikt worden? Stuur dan dit formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.  

Heb je vragen over Sanquin Future Health?  

Stuur dan een mail naar [email protected].