Levert het uitsluiten van donors iets op?

In eerste instantie leek de variant-CJD uitsluitend voor te komen in het Verenigd Koninkrijk. Daarom maakten de Verenigde Staten en later sommige Europese landen de keuze om bezoekers en bewoners van het Verenigd Koninkrijk uit te sluiten van bloeddonatie. Inmiddels is duidelijk dat BSE en vCJD ook op het Europese vasteland voorkomen. Het uitsluiten van bezoekers en bewoners van het Verenigd Koninkrijk levert geen wezenlijke bijdrage aan het terugdringen van de kans op overdracht van de variant-CJD door bloedtransfusie in Nederland.

Waarom mag je dan toch geen bloed geven?

De Nederlandse bloedvoorziening maakt deel uit van de Europese bloedvoorziening. Het grootste deel van het bloed dat in Nederland wordt ingezameld, wordt in Nederland bereid en gebruikt. Maar een deel van de Nederlandse bloedproducten wordt in het buitenland bereid.

Dus is het belangrijk dat het bloed voldoet aan regels die in het buitenland gelden en de grens over mag, want anders kunnen deze bloedproducten niet meer gemaakt worden.

Soms wisselt Sanquin (delen van) bloed en bloedproducten uit met het buitenland. Ook dit is een reden om aan te sluiten bij de regelgeving in andere Europese landen.

Hoezo ‘uitwisselen van bloedproducten’?

De voornaamste doelstelling van Sanquin is de bloedvoorziening in Nederland. Het bloed dat we inzamelen, wordt opgesplitst in verschillende bloedproducten. De meeste bloedproducten zijn in Nederland nodig. Maar soms blijven er kleine hoeveelheden of bestanddelen van dat bloed over, waarvoor in Nederland geen of onvoldoende toepassing bestaat.

We geven graag een zinvolle bestemming aan donorbloed door de overschotsproducten aan buitenlandse Rode Kruisorganisaties en bloedbanken te leveren. Zo kunnen ook patiënten in het buitenland geholpen worden.