Algemene inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, orders, offertes en overeenkomsten tussen leverancier en Sanquin aangaande producten die door leverancier aan Sanquin worden of zijn geleverd, alsmede op door leverancier uit te voeren werkzaamheden.

Algemene inkoopvoorwaarden