Prof. dr. Carina Hilders treedt toe tot Raad van Toezicht Sanquin

Per 1 juni treedt prof. dr. Carina Hilders toe tot de Raad van Toezicht van Sanquin. Zij heeft jarenlange expertise in leiderschap in de curatieve zorg.

Prof. dr. Carina Hilders is directievoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en lid van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep. Ze is daarnaast praktiserend gynaecoloog en promoveerde op immunotherapie bij cervixcarcinoom. Ze heeft een actieve rol gehad in de begeleiding van verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van fertiliteitspreservatie. Ook was ze initiator van de oprichting van het Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie.

Als bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESHPM) heeft Hilders een duidelijke visie over de rol van de medisch professional in de toekomst van de gezondheidszorg. Ze richt zich op het bevorderen van optimale medische zorg voor de patiënt door de medische inhoud te verbinden met bestuurlijke, organisatorische en financiële thema’s. Verder heeft zij een uitstekende internationale reputatie als leider in verandermanagement in de gezondheidszorg, professionele ontwikkeling en patiëntgerichte zorg.

Hilders is blij en dankbaar dat ze benoemd is in deze functie: “Sanquin heeft een essentiële rol in onze maatschappij. De missie en visie van Sanquin sluiten volledig aan op mijn eigen visie op de gezondheidszorg - als arts en als bestuursvoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis. Deze benoeming voelt ook een beetje als ‘back to my roots’: het werk van Sanquin heeft raakvlakken met mijn eigen promotieonderzoek en is daarom voor mij heel herkenbaar.”

Professor Huibert Pols, voorzitter van de Raad van Toezicht, is verheugd over de benoeming van Hilders: “Professor Hilders neemt een schat aan actuele en inhoudelijke kennis van zaken mee naar de Raad van Toezicht. Zij is een waardevolle aanvulling op de RvT, in deze periode waarin Sanquin volop innoveert richting een organisatie waarin patiënt- én donorgezondheid en operational excellence voorop staan.”

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Sanquin. Tot de taken van de Raad van Toezicht behoren onder andere het benoemen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur en het beoordelen van het jaarverslag en de jaarrekening. In de Raad van Toezicht zitten verder Prof. H. Pols, E.S. Bringmann, D.E. de Vreeze en B.J.J.V Welten.

03 juni 2021