Nieuwe toekomst voor Sanquin Plasma Products

Alle formaliteiten met betrekking tot de overeenstemming die Sanquin in oktober had bereikt met een internationaal consortium van investeerders, zijn voltooid. Dat betekent dat Sanquin Plasma Products (SPP) en Plasma Industries Belgium (PIBe), de dochterondernemingen van Sanquin die plasmageneesmiddelen produceren, zich samen met de investeerders kunnen gaan richten op de toekomst. Sanquin Bloedvoorziening houdt een belang en een prioriteitsaandeel in SPP en levert tevens een bestuurslid.

De overeenkomst stelt de beschikbaarheid en productie van plasmageneesmiddelen in Nederland zeker voor de toekomst. Samen met de strategische partners kunnen SPP en PIBe groeien, de productiefaciliteiten moderniseren en nieuwe producten ontwikkelen.

Schaalgrootte noodzakelijk

SPP en zustermaatschappij Plasma Industries Belgium (PIBe), gevestigd in respectievelijk Amsterdam en Brussel, gebruiken geavanceerde biotechnologische methoden om uit bloedplasma geneesmiddelen te maken die levens redden of verbeteren. De afgelopen jaren zijn door overnames en samenwerkingen in de plasmawereld enkele zeer grote, wereldwijd opererende spelers ontstaan. Die behaalden daarmee kostenbesparing en een schaalgrootte die een nationale plasmageneesmiddelenfabrikant als SPP niet kan evenaren. Om een plasmafaciliteit in Nederland te kunnen behouden, moet SPP daarom groeien. Daarvoor is een partnerschap noodzakelijk.

Toekomst voor plasma in Nederland

Chris Lamb, CEO van BioSolutions LLC en nieuwe directeur van SPP: “Dit is een belangrijke overeenkomst met Sanquin, dat aandeelhouder en belangrijke partner blijft. Ons commitment is gericht op het leveren van hoogwaardige levensreddende medicijnen aan Nederlandse patiënten en het vergroten van het internationale bereik van SPP door middel van innovatie en investeringen.”

Tjark Tjin-A-Tsoi: “We zijn als Sanquin blij dat SPP op deze manier een toekomst heeft en kan groeien. Zo kunnen we meer levensreddende en -verbeterende geneesmiddelen maken, voor minder geld, met naar verhouding minder plasma. Niet alleen blijft de kennis en infrastructuur in Nederland behouden, ook worden op die manier donaties van plasma maximaal benut.“ Tjin-A-Tsoi benadrukt dat Nederland op deze manier minder afhankelijk wordt van de internationale markt, waar sprake is van schaarste. 

Overeenkomst

Het consortium waarmee Sanquin overeenstemming heeft bereikt, bestaat uit een groep internationale investeerders met ruime ervaring in de biomedische sector en het vermarkten van producten uit plasma. Het gaat om BioSolutions LLC (plasmafarmaceut), Epstein Capital en Fortissimo Capital (groeikapitaal), OBF investments (investeringstak van een van de grootste bloedbanken in de VS), en Mesola Inversiones S.L., een combinatie van farmaceutische bedrijven uit Latijns Amerika (experts op het gebied van (plasma)farmacie). Met hun kennis van de sector en de internationale markt kan SPP snel de benodigde efficiëntieslag maken en haar marktaandeel buiten Nederland vergroten.

Vanaf 1 januari heeft Sanquin een prioriteitsaandeel in SPP, dat een doorslaggevende stem geeft inzake bedrijfsvoeringskwesties met impact op de Nederlandse plasmageneesmiddelenvoorziening. Sanquin behoudt dus een belang in SPP en levert tevens een bestuurslid. Door een duidelijke juridische en organisatorische scheiding tussen SPP en de rest van Sanquin, waaronder de bloedbank, heeft dit geen invloed op andere organisatieonderdelen.

Donors en patiënten

De inzameling van plasma blijft volledig in handen van Sanquin Bloedbank op een not-for-profit basis. SPP verwerkt het plasma tot plasmageneesmiddelen en blijft plasmageneesmiddelen leveren voor de Nederlandse patiënten. Sanquin is, samen met de partners, volop in staat met nieuwe kracht verder te gaan met het produceren van geneesmiddelen in Nederland. En daarmee worden de levens van vele patiënten verbeterd. “Daar is het iedereen uiteindelijk om te doen”, aldus Tjin-A-Tsoi.

Bekijk hier de meestgestelde vragen over dit nieuws.

31 december 2020