Bloedbankdirecteur Daphne Thijssen-Timmer vertrekt naar Spaarne Gasthuis (NL/ENG)

Bloedbankdirecteur Daphne Thijssen-Timmer wordt per 1 april 2024 operationeel directeur (COO) en lid van de Raad van Bestuur van het Spaarne Gasthuis.

Bloedbankdirecteur Daphne Thijssen-Timmer vertrekt naar Spaarne Gasthuis

Bloedbankdirecteur Daphne Thijssen-Timmer wordt per 1 april operationeel directeur (COO) en lid van de driekoppige Raad van Bestuur van het Spaarne Gasthuis. Thijssen-Timmer werkte 19,5 jaar in verschillende rollen bij Sanquin, waarvan de laatste zeven jaar als directeur Bloedbank en lid van het Executive Committee.

CEO van Sanquin, Ivo van Schaik: “Daphne is de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor de Bloedbank en de professionalisering ervan; van de inrichting van supply chain management en een strategisch portfolio office tot de digitale transformatie en de duurzame huisvesting van de bloedbankketen. Wij gaan Daphne missen als zeer betrokken mens en uiterst kundig collega. Wij wensen haar veel succes bij het Spaarne Gasthuis.”

Thijssen-Timmer zegt met een dubbel gevoel te vertrekken: “Alles waar Sanquin voor staat, onze maatschappelijke opdracht, de collega’s, de donors; het zit in mijn hart. Ik heb me met heel veel plezier ingezet voor Sanquin. Tegelijkertijd is het tijd voor een volgende stap, waar ik enorm naar uitkijk.”

Thijssen-Timmer begon bij Sanquin Research als postdoc onderzoeker en later groepsleider. Vervolgens werd zij projectleider Cellulaire Therapieën bij het Laboratorium voor Celtherapie, managing director Tissues & Cells en was zij twee jaar gedetacheerd als CEO van BISLIFE. Uiteindelijk trad Daphne zeven jaar geleden toe tot de Raad van Bestuur van Sanquin als directeur Bloedbank. Daphne is daarnaast lid van de Executive Board van de European Blood Alliance en oprichter van het Sanquin Research Fund.

De ExCo zal zich in nauw overleg met de Raad van Toezicht beraden over haar opvolging.

_________________________________________________________________________________

Daphne Thijssen-Timmer to become COO of the Spaarne Gasthuis 

Daphne Thijssen-Timmer will become chief operating officer (COO) and member of the three-member Board of Directors of the Spaarne Gasthuis effective April 1. Daphne worked at Sanquin for 19.5 years in various roles, the last seven of which as Blood Bank Director and member of the Executive Committee.

CEO of Sanquin Ivo van Schaik said, "In recent years, Daphne has been responsible for the Blood Bank and its professionalization; from the establishment of supply chain management and a strategic portfolio office to the digital transformation and sustainable housing of the blood bank chain. We will miss Daphne as a very committed person and extremely knowledgeable colleague. We wish her every success at the Spaarne Gasthuis."

Thijssen-Timmer says she’s leaving with mixed feelings: “Everything Sanquin stands for, our social mission, the colleagues, the donors; it's in my heart. I have enjoyed working for Sanquin. At the same time, it's time for the next step, which I am greatly looking forward to." 

Daphne started at Sanquin Research as a postdoc researcher and later became group leader. She then became project leader Cellular Therapies at the Cell Therapy Laboratory, managing director Tissues & Cells and was seconded as CEO of BISLIFE for two years. Finally, seven years ago, Daphne joined Sanquin's Board of Directors as director of the Blood Bank. Daphne is also a member of the Executive Board of the European Blood Alliance and founder of the Sanquin Research Fund.

The ExCo will consider Daphne's succession in close consultation with the Supervisory Board.

08 januari 2024