Europese bloedbanken te gast bij Sanquin

Europese bloedbankorganisaties, onder leiding van de European Blood Alliance (EBA), vergaderen deze week bij Sanquin in Amsterdam. Het is de kick-off van het SUPPLY-project: een gezamenlijk project dat deels gefinancierd is door de Europese Commissie, met als doel om de plasma-inzameling in Europa te versterken en de productie van plasmamedicijnen op te voeren.

EBA trapt SUPPLY Project af in Amsterdam

Het project ontvangt een investering van € 1,9 miljoen om de EU strategischer onafhankelijker te maken in haar behoefte aan plasmageneesmiddelen, waarbij de Europese Commissie een subsidie van € 1,1 miljoen verstrekt via het EU4Health-programma en € 756.000 afkomstig van de leden van het projectconsortium, waaronder bloedbanken zonder winstoogmerk.

zoom_out_map

Figuur 1: Het SUPPLY-consortium

Plasmageneesmiddelen

Uit plasma verkregen geneesmiddelen (“plasma derived medicinal products”, ofwel PDMP's) worden gebruikt in de immunologie, hemostase en intensive care voor de behandeling van zeldzame, ernstige, genetische en – in veel gevallen – levensbedreigende ziekten of aandoeningen. Dat zijn meer dan 80 erkende primaire immunodeficiëntieziekten, bloedingsstoornissen zoals hemofilie en de ziekte van von Willebrand, en andere genetische aandoeningen die verband houden met ontbrekende of niet-functionerende eiwitten die doorgaans in bloedplasma worden aangetroffen. Het SUPPLY Project, geleid door de European Blood Alliance (EBA), zal uiteindelijk de veerkracht van plasma-inzameling in de EU versterken om een stabiele en adequate levering van deze geneesmiddelen in Europa mogelijk te maken 

zoom_out_map

Figuur 2: SUPPLY Work Packages (WP)

Afhankelijkheid

De Covid-19-pandemie heeft de kwetsbaarheid aangetoond van het wereldwijde aanbod van levensreddende medicijnen, met name PDMP's. Tegelijkertijd is er sprake van een onbalans in de wereldwijde inzameling van plasma die nodig is om PDMP's te produceren. Er is vooral een grote afhankelijkheid van plasma uit de VS.

Beste praktijkvoorbeelden

Het SUPPLY Project maakt de beste praktijkvoorbeelden beschikbaar aangaande zowel het optimaliseren van de voorraad plasma die door burgers worden gedoneerd, als voor een kwalitatief en veilig gebruik van PDMP's. Deze worden gedeeld met medische organisaties, andere plasmaverzamelaars en autoriteiten van de EU-lidstaten in subsectoren van stoffen van menselijke oorsprong.

Bevoegde instanties

Het SUPPLY Project-consortium heeft ook overleg met de nationale bevoegde instanties (voor Nederland is dat het ministerie van VWS). Het SUPPLY-project zal de bevoegde instanties begeleiding bieden voor het definiëren, verbeteren en implementeren van specifiek beleid met betrekking tot plasma-inzameling en beheer van PDMP's.

Voor nationale bevoegde instanties maakt het SUPPLY-project een evaluatie beschikbaar van maatregelen inzake het uitstellen van donors en donorselectiecriteria. Dat is vooral belangrijk ten tijde van crisis, wanneer potentiële donors belemmeringen kunnen ondervinden om te doneren (bijv. lockdowns, bewegingsbeperkingen) en dus ook minder vaak doneren dan in normale tijden.

Aanbevelingen voor het optimale wettelijke kader zullen de bevoegde instanties in staat stellen plasma-inzamelingsprogramma's mogelijk te maken. Daarnaast zal het SUPPLY-project ook aanbevelingen doen over de mogelijke impact van een overstap van bestaande volbloeddonors naar plasmadonors.

Dat zal bloedbanken en bevoegde instanties helpen een gemeenschappelijke strategie voor werving en behoud te bepalen, zonder negatieve invloed op de inzameling van volbloed.

Positieve ervaringen

"Het is essentieel dat de Europese Unie haar inzameling van plasma en de productie van PDMP's verhoogt om aan de behoeften van patiënten te voldoen. De non-profit bloedbanken spelen een belangrijke rol bij het bereiken van dit doel", aldus Daphne Thijssen-Timmer, Sanquin interim CEO, vicevoorzitter van EBA en leider van het SUPPLY-project. “We hebben vanuit de non-profitsector positieve ervaring, met inachtneming van het principe van vrijwillige onbetaalde donaties, met het implementeren van programma's en strategieën die bewezen efficiënt zijn bij het vergroten van het volume van plasma-inzameling. Het is belangrijk dat we kennis en expertise van bloedbanken bundelen om toekomstige ontwikkelingen op EU-niveau te begeleiden”, aldus Thijssen-Timmer.

Het project zal de huidige wettelijke kaders en beleidslijnen in de EU op het gebied van plasma-inzameling en aanbestedingsmodellen evalueren om dit proces te vereenvoudigen. Aangezien de vraag naar plasma wordt bepaald door van het gebruik van immunoglobulinen, is het van absoluut belang dat het gebruik ervan passend is en dat de prioritering goed wordt begeleid.

Het belangrijkste projectresultaat is een reeks aanbevelingen en richtlijnen voor bloedinstellingen zonder winstoogmerk, bevoegde instanties, medische verenigingen en andere professionele belanghebbenden om hen te ondersteunen bij het vergroten van de plasmacollectie in de EU door de volksgezondheidssector en het bereiken van optimale beschikbaarheid van PDMP's voor patiënten zowel in het algemeen als tijdens een crises. Dit project zal er daarom toe bijdragen dat de EU strategisch onafhankelijker wordt in haar behoefte aan PDMP's.


De inhoud van deze communicatie weerspiegelt uitsluitend de mening van de auteur en valt onder diens eigen verantwoordelijkheid; dit kan niet worden beschouwd als een weergave van de standpunten van het European Health and Digital Executive Agency of enig ander orgaan van de Europese Unie. De Europese Commissie en het Agentschap aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat. Deze mededeling maakt deel uit van het project ‘101056988’ dat medegefinancierd is door het EU4Health Programma van de Europese Unie.

26 september 2022