menu

250.000 euro voor onderzoek naar behandeling zeldzame vormen van kinderkanker

Dr. Lieve Tytgat en dr. Derk Amsen ontvangen €250.000 van KWF Kankerbestrijding voor onderzoek naar nieuwe immunotherapieën voor kinderen met hoog-risico neuroblastoom.

Ook bloed- of plasmadonor worden? Meld je aan en red een leven!

Deze zogenaamde solide tumor wordt jaarlijks bij zo’n 15 kinderen in Nederland vastgesteld. Maar na een zwaar behandelingstraject is na vijf jaar minder dan de helft van hen nog in leven. Immunotherapie biedt voor patiënten bij het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie een veelbelovende nieuwe behandeling.

Brug tussen ziekenhuis en Sanquin 

Met deze financiering kunnen belangrijke stappen worden gezet in het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van zowel het Prinses Máxima Centrum en Sanquin Research. Dr. Lieve Tytgat is als kinderoncoloog en onderzoeksgroepsleider een belangrijke klinische brugfiguur tussen het Prinses Máxima Centrum en Sanquin. Vanuit die rol zorgt zij dat er bij Sanquin relevant onderzoek gedaan wordt, dat aansluit bij wat er nodig is volgens een kliniek als het Prinses Máxima Centrum.

Prominente plek

Tegelijkertijd sluit het ontwikkelen van immunotherapie goed aan bij de ambitie van Sanquin om, naast de traditionele rode bloedcellen, ook witte bloedcellen beschikbaar te maken voor medische behandelingen. Immunologisch onderzoek, zoals dat van dr. Derk Amsen, heeft dan ook een prominente plek bij Sanquin. Onderzoek naar de behandeling van een tamelijk zeldzame ziekte als neuroblastoom, die weinig interessant is voor commerciële bedrijven, past tenslotte bij uitstek bij een maatschappelijke organisatie als Sanquin.

19 juli 2022