Surinaamse bloedbank werkt samen met Sanquin aan verbetering en ontwikkeling

“Het is niet alleen ontzettend waardevol om de kennis en ervaring die je hebt met anderen te delen, het is ook een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Aan het woord is Annemieke de Fijter, hoofd Bloedinzameling bij de Bloedbank. Ze heeft in januari 2022 in navolging van andere Sanquin-collega’s de Nationale Bloedbank in Suriname bezocht. Daar heeft ze trainingen en workshops gegeven in het expertisegebied van donormanagement en bloedinzameling.

Nog geen bloeddonor? Meld je direct aan!

Annemieke: “Het is de vijfde keer dat ik de Surinaamse bloedvoorziening heb bezocht. Iedere keer weer is het een heel intense maar ook heel mooie ervaring. Je voelt het enthousiasme en de energie van de Surinaamse bloedbankcollega’s om samen te werken, te leren en te verbeteren. Het geeft een heel voldaan gevoel om vanuit Sanquin ook op andere plekken in de wereld je steentje te kunnen bijdragen aan een betere bloedvoorziening.”

Andere landen

Onder de vlag van Sanquin Consulting Services deelt Sanquin al jarenlang haar expertise en kennis met bloedvoorzieningsorganisaties in andere landen die zelf graag willen verbeteren; onder andere laag- en middeninkomenslanden. Sanquins verschillende experts leveren advies en assistentie op verschillende expertise-gebieden, van praktische handelingen als het aanprikken van donors tot de organisatie en het management van een bloedbank. Soms levert Sanquin ook fysieke middelen. Zo ontving de Surinaamse bloedbank begin 2021 een lading schudwegers, sealapparaten en rolcontainers* die we na een interne reorganisatie zelf niet meer nodig hadden. “Mooi om die apparaten allemaal in gebruik te zien bij mijn bezoek in januari”, zegt Annemieke. “De collega’s in Suriname zijn er dankbaar voor en heel blij mee.”

zoom_out_map

Uitwisseling van kennis

Annemieke ging in haar meest recente training in op heel praktische vragen zoals ‘Hoe desinfecteer je nou het beste de plek waar je aanprikt?’, maar ook op vragen over donormanagement zoals ‘Bij een x aantal donors, hoe vaak kunnen we dan de donors vragen om te komen doneren?’. Annemieke: “Ook voor mij is het heel waardevol om weer eens terug naar de basis te gaan en stil te staan bij waarom we dingen doen zoals we ze doen. Dat vind ik het mooie van deze trainingen: het is nooit éénrichtingsverkeer, het is een uitwisseling van kennis en ervaring. In Suriname kunnen we niet een-op-een de werkwijze van Sanquin kopiëren, want hun situatie is anders. Daarom moeten we goed naar hun behoefte luisteren en vandaaruit samen kijken naar de mogelijkheden en oplossingen.”

“Wanneer ze bijvoorbeeld buiten de hoofdstad Paramaribo bloed afnemen, is hun digitale informatiesysteem niet gekoppeld aan die locaties. Dat betekent dat ze handmatig alle eenheden bloed en de bijbehorende identificatienummers moeten opschrijven en later pas in het systeem kunnen invoeren. Een situatie die wij in Nederland zo ongeveer alleen zouden hebben bij stroomuitval. Ik help dan in kaart te brengen wat de risicomomenten in zo’n traject zijn en hoe je die in werkinstructies vastlegt.” Ook aan onderwijs – een educatieprogramma voor het kwalificeren en herkwalificeren van bloedbankmedewerkers – besteedt Annemieke aandacht in haar kennisoverdracht.

Vooruitgang

Het vraagt veel improvisatie en snel schakelen, zo’n week trainingen en workshops geven. “Maar ik krijg hier zó veel energie van”, zegt Annemieke. “Het is geweldig om te zien hoe de collega’s in Suriname verbeteringen hebben doorgevoerd. Met name op het gebied van continuïteit en procesverbeteringen. Elke keer ga ik met een blij gevoel terug naar Nederland.” Overigens is zij niet de enige die haar expertise deelt. Ook Sanquiners van onder andere de afdelingen Bewerking, ICT en Quality Assurance en van de verschillende laboratoria delen regelmatig hun kennis met collega’s in andere landen. Annemieke: “Onze brede expertise is zeer gewenst en heel bruikbaar. Sanquin wordt wereldwijd als een bijzonder professionele kennisorganisatie gezien, met hoge kwaliteitsstandaarden. Wij vinden het gewoon onze maatschappelijke plicht om onze expertise zo veel mogelijk te delen met anderen.”

Over Sanquin Consulting Services

Sanquin Consulting Services heeft wereldwijd projecten lopen, in onder andere Curaçao, Georgië, Turkije, Roemenië, Oekraïne, Sri Lanka en Nepal. Daarnaast verzorgt Sanquin samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMC Groningen een tweejarige opleiding voor leiderschapsontwikkeling – “Management of Transfusion Medicine” – aan de RUG, gericht op landen met een laag en gemiddeld inkomen. De opleiding bestaat uit distance e‐learning modules in het eerste jaar en stages bij Sanquin gecombineerd met tutorial onderwijs en werken aan onderzoek in het tweede jaar. 

*Toelichting: Een schudweger is een apparaat dat tijdens het doneren het bloed schudt en weegt, met een sealapparaat wordt na de donatie de slang van de bloedzak dicht gemaakt en rolcontainers zijn karren waarmee de bloedzakken worden vervoerd.

14 april 2022