Sanquin helpt bloedbank in Georgië opbouwen

Sanquins kennis en kunde wordt ook over de grens ingezet. Zo hielp Sanquin Consulting Services met het ontwerpen van een nieuwe Georgische bloedvoorziening die voldoet aan alle EU-eisen. Met resultaat: op 5 april is in Tbilisi, Georgië, een wetsvoorstel voor een landelijke bloedvoorziening toegelicht. Bij dit symbolisch moment was de Nederlandse ambassadeur aanwezig, en Martin Smid, de directeur van Sanquin Consulting Services.

Georgië had 20 decentrale bloedbanken die elk volgens eigen voorschriften bloed inzamelden, de meeste op commerciële basis. Met hulp van Sanquin is gewerkt aan het samenkomen tot één centrale landelijke organisatie die, conform EU-voorschriften, bloed inzamelt van vrijwillige en onbetaalde donors.

“Het is een dankbaar project geweest,” kijkt Smid tevreden terug. “Dit soort projecten zijn ook voor Sanquin goed om te doen. We weten zó veel, we hebben met onze kennis al veel landen daar mee verder kunnen helpen. Ze hoeven niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.” Smid heeft ruime ervaring met het opzetten van bloedbanken: projecten in Turkije, Suriname, Montenegro, de benedenwindse eilanden. Zijn meest recente mijlpaal is nu dit EU Twinning project in Georgië.

“Het ding is,” zegt Smid, “je moet nooit vertellen hoe het moét. Elk land heeft zijn eigen cultuur. Elke organisatie zijn eigen ideeën. En dan moet je voor ogen houden dat jouw ideeën niet beter zijn. Jouw blauwdruk werkt perfect voor Nederland, maar elders in de wereld misschien helemaal niet. Het slimste is om gebruik te maken van de eigen kracht van diegene die jou om hulp heeft gevraagd.”

“Dankzij Sanquins inbreng in dit soort projecten redt de Bloedbank, ook over de grens, meer levens dan je in eerste instantie zou denken.”

05 april 2022