Vertrek Tjark Tjin-A-Tsoi bij Sanquin

De Ministerraad heeft op vrijdag 25 februari besloten Tjark Tjin-A-Tsoi voor te dragen voor benoeming bij Koninklijk besluit tot voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van TNO, met ingang van 1 juni 2022. Dan legt Tjark Tjin-A-Tsoi zijn functies bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening neer. Sanquin zal daarmee een betrokken en gedreven CEO zien vertrekken. 

Onder Tjin-A-Tsoi versterkte Sanquin het innovatieve vermogen vanuit de eigen onmisbare rol in patiëntenzorg en op internationaal wetenschappelijk vlak. Daarnaast is een geschikte investeerder gevonden voor Sanquin Plasma Products, de efficiëntie vergroot, en de aansturing en financiële basis van de organisatie verstevigd. Tenslotte keek de organisatie kritisch naar de eigen potentie en formuleerde op basis daarvan een ambitieuze nieuwe strategie.  

Huibert Pols, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Sanquin Bloedvoorziening, is enthousiast over de behaalde resultaten. “Onder de dagelijkse leiding van Tjark Tjin-A-Tsoi is de organisatie binnen twee jaar versterkt. Hij heeft zijn stempel weten te drukken. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet, en wensen hem succes bij zijn volgende uitdaging.”

Tjin-A-Tsoi ziet de toekomst voor Sanquin positief in: “We hebben gezamenlijk veel bereikt, onder moeilijke omstandigheden vanwege de pandemie. Ik vond het fantastisch om hier met de gedreven Sanquin collega’s aan te werken. Ik weet dat ik de organisatie met een kansrijke toekomst kan verlaten.” 

Tjin-A-Tsoi zal tot en met 31 mei 2022 werkzaam zijn als CEO van Sanquin. Bij zijn vertrek legt hij ook zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen bij Sanquin Health Solutions (SHS) neer. De Raad van Toezicht beraadt zich op de opvolging. 


English version:

Tjark Tjin-A-Tsoi steps down from Sanquin 

Today, the Council of Ministers has decided to nominate Tjark Tjin-A-Tsoi for appointment by Royal Decree as Chairman of the Executive Board and CEO of TNO, effective June 1st, 2022. Tjark Tjin-A -Tsoi will then relinquish his positions at Sanquin Blood Supply Foundation. Sanquin will see a committed and driven CEO leave the organisation. 

Under Tjin-A-Tsoi, Sanquin strengthened its innovative capacity based on its own indispensable role in patient care and on an international scientific level. In addition, a suitable investor was found for Sanquin Plasma Products, efficiency has been increased and the governing and financial basis of the organization is strengthened. Finally, the organization closely analyzed its own potential and, from there on, formulated an ambitious new strategy. 

Huibert Pols, chairman of the Supervisory Board of Sanquin Blood Supply Foundation, is enthusiastic about the results. “Under the day-to-day leadership of Tjark Tjin-A-Tsoi, the organization has been strengthened within two years. He has made his mark. We are grateful to him for his efforts and wish him every success in his next challenge.” 

Tjin-A-Tsoi is optimistic about the future of Sanquin: “We have achieved a great deal together, and  
-due to the pandemic- under difficult circumstances. To me, it has been wonderful working to that end with the passionate colleagues at Sanquin. I’m leaving this organization to a promising future, of that I’m certain.” 

Tjin-A-Tsoi continues his role as CEO of Sanquin until May 31, 2022. Upon his departure, he will also resign from his role as member of the Supervisory Board of Sanquin Health Solutions (SHS). The Supervisory Board is deliberating his succession. 

25 februari 2022