Sanquin opent nieuwe wegen naar bloedonderzoek

Op woensdag 8 december startte Sanquin met het “Blood For Life | Sanquin Research Fund”, een – voor Sanquin – nieuwe methode om wetenschappelijk onderzoek te financieren. Vernieuwend onderzoek wordt gekoppeld aan organisaties die zelf actief zijn voor een gezonde samenleving, of die hun maatschappelijke betrokkenheid willen onderstrepen.

Nog geen bloeddonor? Meld je direct aan!

Dergelijke samenwerking opent mogelijkheden voor baanbrekend resultaat, met bloed in de hoofdrol. Denk aan vroegtijdige opsporing van aandoeningen via big data, stamceltherapie, eigen bloedcellen inzetten voor behandeling van kanker, of veilig bloed kweken in een bioreactor.

Daphne Thijssen-Timmer, initiatiefnemer van het fonds en lid van het Executive Committee van Sanquin, legt het initiatief uit: “Internationaal gezien is Sanquin een gerenommeerd wetenschappelijk instituut. We hebben toponderzoekers in huis, en er wordt geweldig werk verricht. Maar we kunnen nog meer resultaten boeken als we over meer financiële middelen beschikken. Die gaan we actief werven via dit fonds.” 

“Onze onderzoekers hebben grote dromen: bloed kunnen maken in het laboratorium, manieren vinden om bloedziekten te genézen in plaats van alleen behandelen, met bloed kanker kunnen genezen, big data gebruiken om relevante informatie over ziekten en virussen te vinden. Het Blood For Life | Sanquin Research Fund zal onderzoekers in staat stellen om innovatief en daardoor risicovol vooronderzoek op te starten. Hiermee geven we ruimte aan ideeën die op termijn uit kunnen groeien tot iets baanbrekends.”

Doel van het fonds

Het Blood For Life | Sanquin Research Fund richt zich op vier veelbelovende speerpunten:

  • het inzetten van big data voor het opsporen en genezen van ziekten en pandemieën;
  • het maken van kweekbloed, waarmee transfusiereacties tot een minimum worden beperkt;
  • bloedziekten genezen door stamcellen van patiënten te repareren;
  • kankerpatiënten behandelen met lichaamseigen bloedcellen, effectief en zonder bijwerkingen.

Samenwerkingsverbanden

Met de oprichting van het Blood For Life | Sanquin Research Fund start de zoektocht naar organisaties die impact willen maken op een gezonde samenleving, en die een maatschappelijk betrokken werkgever willen zijn. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld om een onderzoeker te adopteren, of een (deel van een) onderzoekstraject. De partnerships worden naar wens van de bedrijven op maat vormgegeven.

Thijssen-Timmer: “We willen met het Blood For Life | Sanquin Research Fund op termijn ziektes voorkomen én duurzame manieren ontwikkelen om patiënten te helpen zodat zij niet langer afhankelijk zijn van donorbloed. Mijn vraag is nu, wie wil daarin onze partner worden?” 

Onthulling kunstwerken

Ter ere van de lancering van Blood For Life zijn twee kunstwerken onthuld die de onderzoeksdromen van Blood for Life | Sanquin Research Fund verbeelden. Deze zijn te vinden op het hoofdkantoor van Sanquin in Amsterdam. Binnen staat een verplaatsbare 3D-illustratie van streetart-artist Rianne te Kaat. De afbeelding wekt de illusie dat je zelf in een onderzoekslab stapt en door een microscoop kunt kijken. Een enorme streetart muurschildering van kunstenaarsduo Sogoshow siert de buitenzijde van het hoofdkantoor van Sanquin aan de Plesmanlaan in Amsterdam. Dit werk legt een connectie tussen de oorsprong van het logo van Sanquin (de zichzelf-opofferende pelikaan), Sanquins hightech onderzoek en de activiteit van het fonds die dat onderzoek helpt te realiseren. Naast de visualisatie van de onderzoeksdromen zelf, staan de kunstwerken ook symbool voor de wens van het fonds om – naast het genereren van financiële middelen - onderzoek naar bloed meer toegankelijk en bekend maken.

Thijssen-Timmer: “Een grondlegger van Sanquin en vooraanstaand onderzoeker, Joghem van Lochem, onderstreepte altijd het belang van kunst. Hij vond dat het onderzoekers ondersteunde door de focus te verleggen en zo ruimte te creëren voor nieuwe ideeën. Deze werken passen goed in dat gedachtengoed. Het zijn echte blikvangers. Net als onze onderzoeksdoelen!”

Meer info is te vinden op de website van Blood for Life.

23 december 2021